KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

szkodził Muellerowi zbyt krótki okres faktycznego urzędowania, już w trzy lata bowiem po powołaniu na burmistrza kazał się zwolnić do Berlina jako doradca prawny Banku Rzeszy. W chwili, gdy definitywnie ustępował z urzędu, pozostawał Poznań nadal na poziomie małego miasta, a obywatelstwo jego, pogrążone w apatji i tępej rezygnacji, strapiło wszelką wiarę w lepszą przyszłość. W takiej sytuacji dokonał Witting cudu: w ciągu (niewiele więcej jak dziesięciu lat przeistoczył biedną, zdała od wszelkiej kultury położoną, zapadłą mieścinę na nowoczesną komunę z silnie rozwiniętym >ruchem handlowym, kwitnącym przemysłem i siedzibą licznych wyższych władz administracyjnych. Potrafił obudzić obywatelstwo, zaskorupiałe w gnuśnej bezmyślności, potrafił przywrócić jemu uśpione zaufanie w własne -siły i zatraconą nadzieję na stale wzrastającą poprawę stosunków. J emu to udało się silną dłonią rozerwać mgłę zupełnej apatji, która, podobnie jak pas forteczny, ściskała miasto ciasną obręczą; dzięki niemu odnowa zaczerpnęło miasto światła i powietrza, rozszerzył się ciasny widnokrąg i nowe zaczęło pulsować życie. Z zacofanego, brzydkiego i małego miasteczka stworzył miasto wielkie, strojne, zdrowe, ruchliwe pod względem umysłowym i artystycznym, tętniące życiem i piękne. Nie sposób tutaj wymieniać szczegółowo jego prac nad uzdrowieniem warunków higjenicznych, nad podniesieniem gospodarczera i przemysłowem miasta i jego komunikacji, opieki nad młodzieżą szkolną i pozaszkolną, opieki społecznej i charytatywnej, skutecznych starań o ochronę przeciwpowodziową, o regulację Warty, o zniesienie ograniczeń rejonowo-fortecznych, o ochronę przeciwpożarową, o wcielenie przedmieść i podniesienie ogólnego poziomu kulturalnego miasta. Wynikają one z corocznych sprawozdań administracji miejskiej. - Niestrudzona działalność Wittinga nie ograniczała się do własnej gminy. W równej mierze zdobył on sobie wysokie zasługi około podniesienia całej prowincji i zorganizowania miast niemieckich wogóle. Z pośród urządzeń, które powołał do życia, aby obudzić braknące dotąd poczucie prowincjonalizmu poznańskiego, wymienimy tutaj dla przykładu choćby tylko prowincjonalny sejmik miast, prowin

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry