DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

sowych nasuwała się obawa, że zakład nie przetrwa roku następnego. Ministerstwo oświaty pismem z dnia 30 stycznia 1841 r. odmówiło dalszej pomocy, natomiast wyraziło nadzieję, że może stany prowincjonalne okażą zainteresowanie nowej instytucji i pospieszą z zasiłkiem. W ostatecznym razie Ministerstwo radziło poczekać z otwarciem zakładu n S) . Zakład tymczasem dobiegał roku swego istnienia. W tych warunkach dyrektor odwołał się do pomocy naczelnego prezesa Beurmanna, a przez niego do pomocy obywatelstwa na prowincji. W myśl odezwy naczelnego prezesa i zlecenia Prow. Kolegium Szkolnego ukazały się niebawem odezwy landratów na prowincji, nawołujące do składek na rzecz zakładu nauczycielskiego, przedstawionego w najkorzystniejszem świetle. Podkreślono w odezwie, że kandydatki kończące zakład będą musiały wykazać się biegłością w opanowaniu obu języków prowincji, a również i języka francuskiego. Zdolniejszym uczenicom zamierza zakład udzielać nauki języka angielskiego ?l<i). Odezwy te znalazły wdzięczne echo w społeczeństwie polskiem. Składki napływały licznie i to składki jednorazowe i roczne, niektóre osoby zobowiązały się nawet płacić składkę przez przeciąg 2 i 3 lat. Ofiarodawcami byli właściciele ziemscy i właścicielki ziemskie, a nawet gospodarze wiejscy, prawdopodobnie zjednani dla sprawy przez wpływowe ziemiaństwo. l tak w listopadzie roku 1841 spotykamy wśród ofiarodawców następujących obywateli: Morawskiego z Oporowa, Szczawińskiego, Kęszyckiego, Mieczkowskiego, hr. Raczyńską z Rogalina (20 tal. płatne przez 3 lata), panią J araczewską z Chytrowa, panią Bieńkowską, hr. Ponińskiego i grupę gospodarzy wiejskich z Kościana. Suma składek w tym miesiącu dochodzi 70 tal" a w całości w ciągu jednego roku wpłynęło do kasy seminarjum około 600 tal. *").

2Ir» A. K. Akta Szkoły Ludwiki nr. 62.

2"i) A. P. P. Nacz. Prez. XXIV. G. U.

2,,) Konopka podaje cyfrę 594 tal. 20 gr. 3 f. (1. c. sir. 4G--47).

A. K. Akta Szk. Ludw. nr. 13.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry