ZAGADNIENIE POCZĄTKÓW POZNANIAale te nie ścisłe i odległe odpowiedniki nie mają znaczenia dla poruszanych przezemnie niżej zagadnień. Zanim jednak do omówienia ich się zbliżę, poświęcę jeszcze słów kilka kwestii zasięgu grodu 12), opasanego przez ten wał, sposobem jego datowania oraz opisowi pozostałości grodów późniejszych. Drugi odkryty przez nas gród miał kształt l1ierównego koła - jak można wnosić z części wału' przez nas odsłoniętej zaginającej się po pbu lwńcach. Był za tym grodem niewielkim o średnicy wynoszącej w przybliżeniu 100 m., z ośrodkiem znajdującym się w pobliżu dzisiejszego kościółka Najśw. Marii Panny, gdzie też doszukiwać się musimy pozostałości po zamku samym, oprócz którego wzno

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

:r\"'. : ''!II''', " >L, . - ' : /: ':";'I C ; ':'., .. I ".'" .' ",,4 .. {. .' .. '_ '"H .,...--;" .'" _ _ ::.;I;..' - - -,,;... :-..., . '\.,t."'1i:' r' ' ' ", . .-...: f_,;:>I"-'t-W.:" 7/ ''":1'4ó! ::; '-'f . - .. ,<."" A; . .; <>" ..;.. :.:--..,...-.., -".f ..""'..<.., ',:.t "' '. -.1&-' ,.,.. ;.", .- '" ....":r.ł" ".:.....-;.. .' ;;,' :.. .:-t"ti" ,:,',t. '" t ¥ - """ , v""--'ft"..::t"ti - - , . -.li l.... A "'--:(,.."X... "ł .r-"""'"" . ,.. - 'N. ,.." _... .... , ...ł ":* .. '* fi.. 11 .......... ;a ...., k -' . ... -. ,., .;. -- .., ......,.. ,. ., ,- .'-ł- ',,' , . .:,.;;. . - I \\", . ........1:Z ,:/,/ , .. \.., . __'vY".h..<ł .;....._ ;'(' .. '." ',L.\':11 .., '\ ..<>i ., 'i!:. ,.o. - . ' . "'.

't.,...... (.. #", ,., . -''t:i . . '.

¥.I" , ' .I.J ..."" ,,"""..... . v -..... ..... ;j... "iV ,..

..........:.

Ryc. 6. Poznań, Plac katedralny.

Widok zwalisk na zewnątrz wału obronnego.

1) Por. J. KostI'zewskiego, Zachowajmy na wieki gród Mieszka i Bolesława. Kurier Poznański, nr 402, z dnia 4. IX. 1938 r. oraz W. Hensla, Zachowajmy na zawsze pozostałości po kolebce miasta Poznania, Dziennik Poznański nr 204, z dnia 7. IX. 1938 r.. str. 7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry