ENGESTROM - CZŁOWIEK I POETA NIEZNANY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Że Engestrom nie tylko zajmował się we Lwowie sprawami propagandy spraw powstania w publicystyce, świadczy o tym jego zakonspirowana depesza do Leopolda Kronenberga w Warszawie, wysłana krótko przed aresztowaniem, które nastąpiło w kOjICU lipca 18113 r. Treść depeszy brzmi: Leopold Kronenberg fur Toe/, Warscbau.

H;es;eges Comtoir: (zufo/ge Oetre;deausfubr mit Oefabr bedrobt. Scb/ecbter Pre;s beute. pto;r vor Oefabr e;nes uns;cberen Oescbiifts warnen. Ernst damit Freund/;cbst Loevenste;n

Verbotb) : [br Com sofort zu

W koilCU lipca odbyła się w mieszkaniu Engestroma w hotelu George'a we Lwowie rewizja, po czym nastąpiło aresztowanie i osadzenie poety w klasztorze Karmelitów, zamienionym na więzienie. Engestromowi wrQczono dekret sędziego kryminalnego następującej treści:

Ponieważ z pism u pana Barona i innych osób znalezionych wysuwa się podejrzenie, że pan Baron trudniłeś się wspieraniem rzeczy powstania w sposób ustawą karną, a mianowicie 66 tejże - zabroniony, c. k. krajowy sąd w sprawach karnych uchwalił wytoczenie śledztwa i orzekł oraz tymczasowe uwięzienie pana na mocy !j 151 lit. c. postęp. karnego: w celu zapobieżenia zmowom ze współwinnymi lub świadkami słuchać się mającymi. Z Rady c. k. Sądu Krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 5 sierpnia 1863 r.

Podpis nieczytelny.

Pwięzienie musiało trwać długo, skoro mamy pozostały z tych czasów plik korespondencji z adnotacją własnoręczną więźnia: "Pamiątki moje z roku 18ti4 z Galicji z więzienia". \V więzieniu pan Wawrzyniec był informowany o wszystkim, co się dzieje. przez kilku przyjaciół. Nazwisk ich dojść tt"udno, nie wiadomo zresztą, czy wszystkie byłyby prawdziwe. Jeden z nich podpisujący się najczęściej krzyżykiem, a raz A. W., naj gorliwiej zajmował siQ interesami więźnia. Oto jeden z listów p. A. \V.:

2"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1938 R.16 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry