LISTY TURECKIE RYSZARDA BERWTŃSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

czej ją odsuwałlO). Niewiadomo zupełnie, jakie stanowisko wobec tego zajął Berwiński, czy należał do tych, którzy podejmowali próby działania przeciwko Sadykowi. To są kwest je do wyjaśnienia i tematu już nie dotyczą. Ważne jest tylko, że formacja turecka nie spełniła swego przeznaczenia, nie dokonała, nic z tego, co Berwiński sobie i Polsce po niej obiecywał. Gorzko będzie po latach wspominał do siostry słowa ze swojej młodzieńczej "Spowiedzi szalonego": "byłem głupcem złudzeń i omamień". To była jego druga tragedja. Poza krótkim okresem powodzenia literackiego w młodości - zawodziło go wszystko. Stawiał zawsze na przegrane. Ostatnia pozycja (V) niniejszego wydania stanowi bardzo ogólnikowy finał związków Berwińskiego; ze sprawą polską w Turcji. Jeśli się tej ogólnikowości przyda szczegółów, nabier i ona podobnego wyrazu, jak inne zawarte tu dokumenty. Ten dokument końcowy już bezpośrednio łączy się z kwest ją stosunku Berwińskiego do Sadyka - kwest ją obszerną i dla obu tych osobistości ważną. Nie tu na nią miejsce. To tylko można pC f wiedzieć, że między tymi dwoma poetami in p a r t i l i u s i nfideiium lub, jak im się zdawało, in partibus fi d el i u m, w najwłaściwszym wymiarze życia i działaira, między dwoma fantastami i później dwoma tragicznymi bankrutami - był związek ścisły i silny, mimo niewątpliwych różnic n). Odpowiadali sobie rozumieli siebie i byli dla siebie - wyrozumiali. Zdaje się niewątpliwie, że listy tu ogłoszone są także znakiem porozumienia między nimi, są fragmentem harmonijnego przez lata współdziałania. Ta wspólnota przetiwała i krach całej akcji na Wschodzie (Berwiński jednocześnie z Sadykiem pedał się do

10) Franciszek Rawita-Gawroński: Michał Czajkowski (SactykPasza) jego życie, działalność wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. Petersburg 1901, str. 61 nn. Por. też: Zygmunt Miłkowski: Wi Galicji i na Wschodzie. Przyczynek do dziejów powstania 1883.

Poznań 1880. str. 68 nn.

l .) Wpływ Berwińskiego, skłaniający byłego agenta Hotelu Lam bert w kierunku orjentacji demokratycznej i współdziałania z Mierosławskim - notuje dr. Wisława Knapowska: KandydaH do tronu polskiego w czasie wojny krymskiej. Poznań 1927. str. .18.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry