CECH SZEWSKI POZNAŃSKI DO R. 1793

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

1430, Wawrzyniec (starszy 1440), Maciej Jutrosski 1434, Hans Aldenberg 1436, Jan Gruselka (1431, 1441), Mikołaj Słupski al. Słupiecki (st. 1440, st. 1444, 1448), Frey (st. 1443-47), Grzegorz Frey (st. 1449-50); Michał Fry (1457, 1460, 1465 t), Piotr Heczer (Haeczer vel Heczerz) (st. 1443, st. 1447-50, 1453), Michał Heczer (1448-66, st. 1456), Freynstadt (st. 1445), Jurga (st. 1446), Synek (st. 14-48, st. 1454-58;, Georgius (Klimek) (st. 1451-52, 1454 j), Jan Crupka (Krupka, 1452-90), Wojciech Czarny (Niger 1453-65), Jan Rzeszotko (st. 1452, st. 1454-55), Maciej Paluch (st. 1453), Helisch 1453 f, Lorincz 1453 - Laurencius 1453 f, Marcin Stan 1453, Marcin Mischkowski (Myszkowski 1454), Andrzej Boderman (st. 1457-72), Jan Doniczka (Dunyczka 1453-66, 67 f, st.

1453-54, st. 1460-66), Stanisław Kyelb 1458, Mikołaj Urzeczko 1459, Mikołaj Corcz 1459, Petrus 1459, Marcin Furman 1465 t. Krupski 1467, Marcin Knapp 1469, Jakub Śmigielski (st. 1468-9), N. (Mikołaj?). Pisarz (st. 1470-76), Piotr Culka (Kulka st. 1473-78), Jan Prus (Johannes, Hans Prowss 1477-82, st. 1477-78, st. 1480, st. 1482), Marcinek (Marczynek st. 1480), Mazurek (st. 1481-3, st. 1490, 1501), Tomek (Thomek, Thomas 1483-97, st. 1483, st. 1487, st. 1491-3), Jan Fructus (st. 1485-6, st. 1488-90), Maciej Jucha (st. 1484-85), Filip (st. 1486), N. (Mikołaj?) Białek (st, 1487-89, st. 1491-97), Michał Pruss 1494, Wojciech Zybrzud (1495, st. 1498), Hans Dutko lub Dudek (1497), Paweł Kozieł (st. 1494-99, 1501), Matrasz (st. 1499, st. 1501), Długosz (st. 1501), Maciej Cliza 1501, Strassny , Wawrzyniec Kotczoneg (1502). Długoletnimi starszymi cechu byli Jan Doniczka, Andrzej Bederman, Pisarz, Paweł Kozieł i Mikołaj Białek, inni rządzili w cechu czas krótszy. Wybitną osobistością jest Grzegorz Frey alias Fry. Mąż tegoż imienia i nazwiska był "osobą magistracką" (rajcą 1451 i 1452). Ławnikiem w roku 1440 był Hanusz Bederman; niema jednak pewności czy szewcowi było na imię Hanusz. Mężem konsularnym był też Andrzej Boderman (ławnik 1490-94), lecz ten był młodszy od cechmistrza szewskiego (1457-72) i z zawodu mielcarzem. Dalszych bezsprzecznych szewców nie można odnaleźć w radzie lub ławie miejskiej. Podane nazwiska znanych nam mistrzów kunsztu szewskiego pozwalają zorjentować się w układzie narodowościowym, a ściślej mówiąc - w pochodzeniu członków bractwa. Mniej· więcej j e dna trzecia nosiła nazwiska niemieckie.

Od początków 15 wieku znana jest w Poznaniu ulica Szewska. (W r. 1534 miała ona 31 domów). Badając rozsiedlenie szew ców w granicach miasta w średniowieczu można ustalić, że rzemiosło szewskie koncentrowało się w pewnej mierze przy tejże ulicy, wiodącej od ulicy Wielkiej ku Dominikanom.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry