KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

16 i 23 listopada 1930 r. odbyły się wybory do sejmu i senatu.

W okręgu wyborczym Poznań - miasto wybrani zostali do sejmu posłowie Trąmpczyński, Górczak i Grossmannówna (z listy narodowej) i Surzyński (z listy B. B. W. R,).

28 listopada 1930 r. Otwarcie wystawy grafiki i powstania listopadowego w Muzeum Wielkopoiskiem. 29 i 30 listopada 1930 r. obchodziło miasto uroczyście święto 100 rocznicy powstania listopadowego.

30 listopada 1930 r. Otwarcie wystawy pamiątek powstania listopadowego w Wielkopoiskiem Muzeum Wojskowem. We wrześniu (21) nastąpiło uroczyste wprowadzenie ks. prałata Taczaka na proboszcza parafji świętomarcińskiej; 28 września odbył się obchód 25-lecia kapłaństwa ks. kardynała prymasa Hlonda; 26 października otrzymał ks. Stanisław Adamski w katedrze poznańskiej święcenia n,a biskupa śląskiego, w listopadzie ustąpił radca miejski Jan Sławski, Zmarli: 16 października inż. J ózefat Kozielewski, b.

radny miejski; 11 listopada dyrektorka gimnazjum żeńskiego im. gen. Zamoyskiej, Zofja Rzepecka, zasłużona obywatelka.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry