DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

9 września 1930 r. odbyła się na PI. Wolności przy udziale przedstawicieli prasy zagranicznej wielka manifestacja protestacyjna wszystkich grup politycznych i organizacyj społecznych przeciwko atakom niemieckiego ministra Rzeszy Treviranusa na polskie granice zachodnie. Przemówienia wygłosili pp. Bernard Chrzanowski, b. min. Marjan Seyda, b. pos. Władysław Herz i b. pos. Leon Surzyński. 10 wrzesnIa 1930 r. uchwaliła Rada Miejska protest przeciwko zakusom niemieckim na całość Rzeczypospolitej. 15 września 1930 r. Poświęcenie dokształcającej szkoły zawodowej dla piekarzy w Domu Rzemieślniczym. 25 września 1930 r. V. Zjazd fizyków polskich w Poznaniu.

5 października 1930 r. obchodzono uroczyście 25-lecie walki o szkołę polską. 6 października 1930 tr. rozpoczął swe obrady Kongres Związku Międzynarodowych Targów.

9 października 1930 r. dokonał prezydent miasta Ratajski uroczystego otwarcia b;bł,' oteki Jana Kasprowicza i działu pamiątek Kasprowiczowskich w Muzeum Miejskiem. Przemówienie uroczystościowe wygłosił dyrektor Zaleski. W otwarciu wzięła udział rodzna zmarłego poety oraz przedstawiciele władz i świata naukowego i kulturalnego. 12 i 13 października 1930 r. było miasto widownią demonstracyj antyniemieckich. Wybito szyby w kilku instytucjach i składach niemieckich i niszczono gazety i książki niemieckie, sprzedawane przez kolporterów ulicznych. l listopada 1930 dokonał ks. prymas kardynał Hlond poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół parafjalny na Winiarach.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry