ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Dan w Poznaniu w dzień s. Piotra Pawia anno 1577.

Naprędce

Jan Patruus WM we wszem powolny.

(Na tejże stronie poniżej tekstu adres: Reverendissimo Domino Domino Martino Cromero Coadiutori et designato episcopo Warmiensi Domino suo elementissimo. Poniżej ręką Kromera ,,5 Jul." i Patiuusa "ritto citto ("?)". Archiwum Bisk. j. wyżej, rkps. D 111, k. 8.

Stanisław Bodniak.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry