ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

z pilnością imprimować i nakład uczynię. Acz podomno WM jeszcze o konfesją na mie gniew ma, aleć zaprawdę nie mną, jedno iże egzemplarz mnie zły oddali. N a ten czas już WM łaskawej przyjaźniej się zalecam i z panem J akóbem. Dan w Toruniu na wyjeździe w piątek przed ś. Agnieszką anno 1566. .leszczem sam O p e r a Pr o s p er j nowo imprimowane na list in 4° i Evang. Henrici 8°. Ty tam WM posyłam służebnikiem WM. Nie wiem, by je WM miał.

Jan Patruus bibliopola Posnan. WM powoliry. Verso k. 70 adres: Jego Miłości księdzu Stanisławowi IIozjuszewi' z łaski bożej kardynało\ vi i biskupowi warmieńskiemu panu mnie łaskawemu ten list ma być dano Poniżej adresu notatka, zdaje się ręką ks. Kuczborskiego sekr. llozjusza: "non indigel respousum". Arch. Biskupie, j. wyżej, rkps D 72 k. 69-70 orygin.

Jan Patruus do M. Kromera.

J esus Cristus spes mea.

P o z n a ń, 29. VI. 1575.

<

S. P. Mój łaskawy księże miły Doktorze. Racz WM Pan Bóg dać wszystko dobre amen. Przytem od Jego M. księdza Kardynała z Rzyma Tomas Tretherus 3) jest mi pisał, co mi Jego M. bel zosial za księgi, iż jest pisał łam do szafarza helsberskiego 4 ), iżby mi te sumę miał zapłacić abo mnie przesłać. A tak WM proszę, abyś tam WM raczył pomódz, aby mi ten dług poslan beł do Poznania abo do Torunia na ś. Simon. Im rychlej, lepiej, bo już dawno temu. Wierzę, iż'mi i WM w tern raczy pomódz. A jakom też WM beł pisał o a p p e n d i x do krojniki WM jeśli gotowien, racz WM posłać. Nie omieszkam do impressora postać. A tak na ten czas nic więcej, jedno WM łasce się zalecam. Dan w Poznaniu w dzień ś. Piotra, anno 1575, · · WM powolny .

i .tan Patruus

, .

Adres verso tejże karły: Jego Miłości księdzu M. Kromerowi koadjutorowi i naznaczonemu biskupowi warmińskiemu panu mnie zawżdy łaskawemu ten list ma być dany. Wysłał go Mikan 10. VII. 1575. Archiwum Bisk. j. wyżej, rkps D 30 k. 111,

".) Ks. Treter, sekretarz H. kanonik warm.! 4) Heilsberg, rezydencja bisk. warm.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry