KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

II.

T o ruń, 18. I. 1560.

Tenże do tegoż.

J esus Cristus spes mea.

Łaski miłego Boga naprzód, przytem zdrowia długiego racz WM Panie Boże z łaski Swojej użyczyć, a zwłaszcza na ten nowy rok.

Moj łaskawy księże miły Kardynale. Dla wiele (!) rzeczy kościołowi bożemu tego WM zawżdy od Pana Boga żądamy. Przytem iż mi się poseł pewny trafił, służebnik WM, nie chciałem zaniechać, bym WM też nie miał nawiedzić swojem pisaniem. Panie Boże bym jeszcze i zdrowego oglądał. Żałujem tego serdecznie wszyscy katolicy, mój łaskawy Księże, iż WM praca i nakład tak prawie się w niwecz obraca. Mówią, iże snąć dla powietrza, ale dziwno to wielą ludziom, iż teraz zimie, by powietrze miało być. A wszakże nie wiem. Mówią sam wiele, iże niewdzięczni mieszczanie tam sami z drugimi swowolnymi studenty to mieli wzruszyć 1). Jako to jest, Pan Bóg wie lepiej, jedno rozumiem temu, iże tego WM być musi żal i nam wszyckim Panie Boże racz WM umysł dobry wspomódz i pracę i nakład na dobrą rzecz. Juzem MKs beł tak umyślił i nagotował tam tlo WM z księgami posłać pana J akóba introligatora, ojca Tomaszewego, ale iże się tak rozprasza ta tam nauka, musilem zaniechać a żal mi tego i szkoda moja dla fury. A tak mój łaskawy Księże, iż tam ojciec Tomaszów u WM być nie może i rzeczy, które miał sam WM bel oddać od pana doktora Stefana 2) sługą WM odsyłam. I syna swego Tomasz (a) WM zaleca w łaskę WM, tak jako też i pan doktor Stefan tam WM za nim pisze. Ja też WM za nim proszę, aby go WM raczył w opiekę swoje przyjąć jako młodzieńca ubogiego i żeby beło za pomocą WM co dobrego z niego, jakoby Panu Bogu beła chwała z niego i nam przyjacie10m pociecha, a WM wieczna pamiątka i wierna posługa z niego. Jakoż da-li Pan Bóg będzie, bo nam to obiecował, gdyby jedno w opiek WM beł. Acz-ci beła wola nasza jeszcze się uczyć, jedno ociec dostatku nie ma na nakłady. Którego już WM polecamy. Przytem ter WM oznajmiam, iże da-li Pan Bóg zdrowie, na post, a pokój, mam wolą jachać do Miemiec dla jannug. Coby beło WM potrzeba, racz WM oznajmić, a ja WM co zjednam. Pan Doktor wielekroć od WM o konfesję nowe mie upominał, alem nie miał. Teraz WM da-li Pan Bóg zjednam. Jest ludzi wiele, co WM pytają postille dorocznej i katechizma i mówili, iż jest. A tak jeśliż WM co raczy mieć, racz WM między ludzie katoliki użyczyć, a mnie egzemplarzów nie racz oddalać. Ja daml) Mowa o kolegjum jezuickiem w Brunsberdze, przez Rozjusza założonem. 2) Dr. Mikan, krewny P. znany lekarz.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry