ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Jakkolwiek Nering musiał opuścić Poznań nie zrezygnował atoli z zawodu, ale i porzucona pfzez niego placówka nie została bez obsady. Miejsce jego zajęli inni, by zaspokoić obudzony głód książki. Budził go i sycił przez lata długie Patruus, ożywił Nering, który ma nadto tę jeszcze zasługę, że wskazał następcom drogę do lakiego ożywienia przez założenie drukarni w Poznaniu.

Dodatek.

Ogłaszamy ponlzeJ cztery listy Patruusa z zachowaniem właściwości językowych przy modernizacji pisowni. Wprowadzają nas one in medias res jego stosunków, kłopotów i zabiegów pod hasłem książki.

I.

Jan Patruus do Rozjusza.

Po z n a ń, (czerwiec), 1584.

J esus Cristus spes mea.

S. P. Moj łaskawy księże miły Cardinale. Aby WM Pan Bóg' raczył dać wszycko (!) dobre i z memi chrzestnymi amen. Acz naprędce dowiedziałem się, iż ksiądz Modliszewski miał do WM j achać, a tak trochę ksiąg w januung odebrałem, com z Niemiec przywiózł i też co WM Matem impressor Collon') posłał, które księgi WM posyłam tak, jako są wypisane. Acz bych beł co więcej posłał, alem nie wiedział, coby WM słać. A tak jeśli WM raczy pracę jaką czynić >kolo jakiego opus, przypominam, by mi WM te* raczył życzyć.

Wszak ja dam imprimować, gdzie WM wola będzie, jednoby egzemplarz dobry mnie przesiano, nie tak, jako Conł'l'.-) bet. Wierzę, iż mie WM nie raczy zapamiętać. Na ten czas WM łaskawej przyjaźni się zalecam. Dan w Poznaniu wilją świąteczną anno l">fH.

WM zawżdy powolny Jan Patruus.

MMiopola w Poznaniu.

Verso tejże karty adres: Jego Miłości księdzu Stanisławowi Iłozjuszewi z łaski boskiej kardynałowi i biskupowi wnrmieńskiemu panu mnie miłościwemu ten list ma być dano Poniżej ręką ks. Kuczborskiego, sekr. IIoz.: "red. ul-ma Junii 15Gi" i data odpisu ..5 Julii" ("Archiwum Biskupie we Fromborgu, rękopis 1) 12, k. 63, Orygin.).

*) Cholinus drukarz koloński.

"-) Konfesja Rozjusza: Patruus byl jej nakładca..

6.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry