KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.01.31 R.2 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY SPHA \VOM KULTURALNYM STOLo M. POZNANIA.

REDAKOH.: ZYG\1UT ZALESKI. - KAZnlIERZ RVOJXHKI.

DR. KAZIMIERZ KAOZMARCZYK.

ROCZN IK 11.

1924.

AKLAIlt<M MAG!HTHATU H rOLo I. POZ1\.-\NIA

I qlto q. /tUJ

R !?

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.01.31 R.2 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry