ZAPISKIkładł nacisk na poprawność tekstu, przypominając niemiły wypadek z przeszłości ł4 ). Epizod ten nie zamącił na dłużej jego stosunków z ważnym odbiorcą, który i nadal zaopatruje się u niego w potrzebne księgi"), Drugi stały odbiorca Patruusa to Marcin Ktromer. Stosunek ich datuje się conajmniej od r. 1557, nawiązany prawdopodobnie przez Dtra Mikana. Już bowiem we wspomnianym roku miał Patruus załatwić u Oporyna w Bazylei sprawę druku O p i s u P o l s ki, wydanej jak wiadpmo, znacznie później.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Dochowane listy z lat 1575 i 1577 świadczą swą treścią o dawnej zażyłości z Kromeirem: troszczył się o jego dzieła, wydawane za granicą, radą służył, nakład swój proponował, dostarczał nowości wydawniczych jego bibljotece na Warniji i polecał swoje prywatne sprawy1C)! N ader często pojawia się nazwisko Patruusa w korespondencji Dra Mikana z Kromerem i Hozjuszem. Są to doniesienia o zamierzonej podróży jego lub syna, o powrocie i przywiezionych dziełach, o chorobie i t. p. Nasz bibljopola wyzyskiwał te zaszczyt przynoszące stosunki nie zawsze we własnym jedynie interesie, ale i swoich współpracowników. Jest wśród nich wspomniany już introligator J akć b; Patruus zajął się gorąco losami jego syna Tomasza i wraz z Mikanem szukał dlań opieki i zajęcia u Hozjusza. Protegowanym samego Mikana, ale pewnie nie obcym i bibljopoli jest późniejszy wybitny kupiec poznański i księgarz, Stefan Winkler, syn Błażeja "viri catolicissimi" (określenie Mikana) notarjusza miejskiego. Pan Błażej za radą Tomickiego postanowił go oddać na stud,a do Jezuitów warmińskich; w marcu 1565 r. wysyła Mikan 18-toletniego wówczas młodziana a swego chrześniaka', uprzedzając, że ojciec będzie płacił, co pol-rzeba 17).

"4 l) Lłsty do Hoz. w dodatku. 15) Archiwum Biskupie we Fromborgu, jak nota 5 i 1 C i) tamże, noty 5-8 wyżej i dodatek.

") Archiwum Bisk. j. wyżej, rkps D 25, k. 33, Mikan do Kromera, 7. III. 1565; tamże k. 39, Mikan do Hozjusza, 29. III, 1565; zowie Stefana wyraźnie synem Blasii Yinkleri, scribae huius civitatis. Por.

Wojciechowska, o. c. str. 36-7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry