ZAPISKImoże z tej przyczyny, że obrót księgami rentował SIę dopiero po włączeniu go w szersze koło interesów. Dla ksiąg przedewszystkiem odbywał dalekie i częste wędrówki zagraniczne i w samej Polsce, co zapewniało pomyślny rozwój przedsięwzięciu. Uzupełniamy wiadomości o jego itinerarjum i związkach z zachodem kilku datami. W maju lub czerwcu 1564 r. bawił w Niemczech i przywiózł do Poznania księgi, pozatem otrzymał w tymże roku pewną ich ilość od Cholina z Kolonji 5 ); w r. 1566, w okresie postu wybiera się znowu w podróż i przebywa w Niemczech do maja, w październiku dostaje stamtąd transport książek, m. i. zbiorowe wydanie dzieł Hcz, usza S ). Podobne przesyłki odbiera w latach 1568 i 1570 '). Po roku 1570, gdy mu już wiek nie pozwalał na uciążliwe podróże, wyręcza ojca syn Krzysztof; spotykamy go w tr. 1576 wiosną w Lipsku, na dwutygodniowej wyprawie 8), W następnym ruszył znowu do Franklurtu z rękopisem Dra Mikaina do drukarni I raz jeszcze zamierzał tego iroku powtórzyć wędrówkę O), Z peregrynacji Jana po kraju notujemy dwie, gdyż te właśnie zasługują na wzmiankę: w r. 1565 udał się na targ do' Łęczycy 10), coby przemawiało za istnieniem jego fllji w tem mieście; Dr. Wojciechowska w cytowanej wyżej pracy przypuszcza, że bywał także w Toruniu, skoro płaci tamtejszej gospodzie kupieckiej za pozwolenie zatrzymywania się w niej w okresach targowych. Otóż widzimy go tam istotnie w tr. 1566 z introli" gatorem J akó bem 11).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

",') Por. list l w dodatku.

.) Archiwum Biskupie we Fromhorgu, rkps l) li, k. G2 i 80, listy Mikana do Hozjusza. 7) tamże, rkps D 25, k. 47 i 53, Mikan do Kromera i Hozjusza.

8) tamże, karty Gl, G2 i GO, Mikan do Kromera.

») tamże, rkps D 121, k. 119, Mikan do Kromera, 21. IV. 1577 i list w dodatku nr. IV. 10) tamże rkps D 14. k. 33, tenże do tegoż, 7. XII. 1565.

ł1) Por. w dodatku list II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry