ZAPISKIr. 1659, bo jak wynika z akt wójtowskich poznańskich obłożył z końcem maja 1659 r, opat lądzki Jan Zapolski aresztem cały poznański majątek zmarłego architekta, tytułem niezaspokojonych klasztornych pretensyf».

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Feliks Pohorecki.

O) Archiwum Państwowe w Poznaniu: Acta advocatialia Posnaniensia z r. 1659, fol. 270. v. O kościele lądzkim - porówn. feljeton Dr. Dalbora w "Kurj. Pozn." z 4, XI. 1927, nr. 504.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry