KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Item: Aby mi beły pieniądze oddane te, które od Bożego Narodzenia, to jest dwanaścieset złotych polskich (i druga suma, która mi na Świątki Zielone przychodzi z kontraktu), zatrzymane są i aby każda rata na czas naznaczony łudzisz i cztery tysiące złotych na przyszłą Wielkanoc w roku pańskim 1653 skutecznie płacone beły bez trudności. Item: Aby legumina' wszystkie wydawane mi bely po rewiziej, w nowym i w starym kontrakcie mianowane. Piasek także znowu zwieść na podwórze. . . . .wywieziono. Item cegle, które mi rozebrano tak na klasztorne, jako opactwa potrzeby różnie (o czym świadectwo czeladzi będzie), J. M. X. opat zapłacić zupełnie submituje się i kontraktowi oraz i tym kondicjom dosyć czynić chce, a ja wzajemnie kontrakt z blacharzem po robocie dam Je. M. X. opatowi. Actum et in paratis copiis ad ingrossandum porrectum feria sexta antę festa solemnia sacri Pentecostes proxima (17. maja) A D. 1652.

Niebawem jednak, prawdopodobnie w związku z wojenną zawieruchą szwecką, musiał Poncino Poznań opuścić, bo jak dowiadujemy się z przywileju, wystawionego przez Jana Kazimierza w Częstochowie w dn. 21. czerwca 1657 r., był on przez Szwedów w Warszawie więziony; w nagrodę za to, za biegłość w wykonywaniu sztuki murarskiej, oiraz za wierność okazana królowi i jego domowi, nadał mu Jan Kazimierz serwitorat królewski, tak że odtąd miał podlegać tylko sadownictwu królewskiemu, marszałków nadwornych i wielkopolskiego starosty generalnego, za wyjątkiem sprawo ziemię. Ponadto zamianował go król pierwszym mistrzem murarskim w Poznaniu (..primarius et principalis magister omnium muratorum"), nadał mu prawo sprzedaży białego wosku i świec w Poznaniu, oraz prawo szynkowania oiw zamiejscowych w ogrodzie 1>00 Poznaniem. Dosłowny tekst odnośnego przywileju tak brzmi 7 ): Annus 1657. Post eliberatam civitatem Posnaniensem et expurgatam ab hostibus Suecis et Brandeburgicis provinciam Posnaniensis et Calissiensis palatinatuum. Quod foelix, faustum fortunatumcrae sit.

Incipiunt acta civium. A. M. D. G.. Actum in castro Posnaniensi, feria quarta post festum Omnium Sanctorum proxima, anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo.

7i Archiwum Państwowe w Poznaniu: Libri civium Posnaniensium, nr. 1443 fiata, 1855-67), fol. 30.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry