ZAPISKIpeckiego zboża 'tak pszenice, żyta, jęczmienia powinno się zapłacić, w cale jednak to zostaje, co się już wydało. Cegła żeby nie tak wielkiej formy jako na sklepienie w mur była. _ Wapnem ściany ma dobrze robić murowne i nieprzesadzać wapna piaskiem. Dwa tysiąca żeby od przyczynienia kaplice Je. Mość xiądz opat dał: także i legumina do tejże kaplice przyczynienia według regestrzyku na te legumina podanego, aby były wszytkie wydane miarą łowicką. Mur v kaplice nowy powinien równo iść z murem starego kościoła ode drzwi. Rowki dla zaciekania do kościoła pobocznymi drzwiami ma dać ku drodze. Na co się obiedwie stronie podpisują pod zakładem piąci tysięcy złotych mianowanych w starym contrakcie, poniewasz ten supplement stosuje się do starego contraktu. Dan w Lędzie, dnia czwartego aprila 1652.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

(-) Jan Zapolsky, opat lędzki, sekretarz J. Kr. Mości mppria.

C-) Tomaso Poncino.

Tandem schedulae porrectae tenor talis: Przy ingrossowaniu contraktu tego submittuje się P. Thomasz Poncino z małżonką swą iść, gdy przy bytności jego magistrowie mularscy rewidować będą robotę jego, a uznają lubo w fundamtach lubo w materjach, jako w cegle, wapnie, piasku lubo w czymkolwiek innym, jeżeliby się zła jego robota pokazała, wszystkiemu temu zabieżeć, naprawić i według sądu ich dosyć we wszystkim uczynić, że wszy tka jego robota beła zupełnie dobra i cale gruntowna. Także i contrakty którekolwiek ma z blacharzem na miedź i tym co ankry robi Je. Mci X. opatowi tato submissją pokazać obiecuje.

, Ad extremum praefati Thomae Poncino conditiones per eundom ad acta praesentia porrectae sequuntur: Pretensje albo kondicie P-a Tomasza Poncina, mieszczanina poznańskiego, do kontraktu o wystawienie kościoła z J. M. X. Janem Zapolskim opatem klasztoru w Lędzie umówionego i do ksiąg urzędowych wójtowskich poznańskich podanego wielce potrzebne: N aprzód te punkta równie jako kontrakt inaczej nie mają być aktami urzędowemi roborowane przez strony: Item: Aby mularz beł jeden mistrz cechowy od J. M. X. opata, a drugi odemnie dany dla uznania cegły i piasku, jeżeli to dobra materja? także, miszająli piasek z gruzem w wapno albo nie do murowania? Item: Aby żaden zakonnik albo ktoszskolwiek, krom mnie samego, malarzom nie rozkazował i robotą moją nie rządził.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry