KRONIKA MIASTA POZNANIAdna. Temu kontractowi i postanowieniu ślubują sobie obiedwie stronie we wszystkim dosyć uczynić pod przepadkiem piąci tysięcy złotych, którakolwiek strona dosyćby nie uczynieła i dla lepszej wiary obiedwie także stronic rakami się swoimi podpisują na tej intercisie, która ma tak być ważna, jakoby była roborowana xięgami grodzkimi kaliskim. Działo się w Lendzie; anno et die ut supra. A jeżeliby Je. M. X. opat nie miał dosyć uczynić, to jest tarcic kop siedm niewystawiał , łat, kloców dwadzieścia, krokiew tak do roszstowania jako i dachu, balek dwudziestu, kamieni wozów pięci set, tedy Je. M. X. opat powinien dać JPanu Poncinemu declaratią swoją na Wielkanoc blisko przyszłą, a P. Poncino jako inszej roboty tak i tej się podejmuje, na którą robotę wzwysz mianowaną powinien dać Jo. M. X. opat JP. Poncinowi złotych dwa tysiąca, okrom dwudziestu i trzech tysiency wyżej mianowanych. (-) Tomaso Poncino. A jeżeliby się jaka szkoda i rusza w ty wszytkiej robocie tak w kościele jako i w kaplicach wszytkich pokazała do czterech lat JP. Thomasz Poncino besz kostu mego temu zabiegać ma i wszytko naprawycz kostem swojem. (-) Tomaso Poncino. Deinde supplementi is est, qui de verbo ad verbum sequitur tenor: Supplement intercizy pierwszy: Z strony materiej każe Pan Poncino przebrać, która będzie dobra cegła, robić nią, która zła wyrzucać. Pozwala mistrza inszego zwabić i na rozsądek jego daje się.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Kwity wszytkie ręką jego pisane na pieniądze gotów przyiąć.

Wieżą według kontraktu dać chce, jedne na łokci 15, drugą na łokci trzy. Ale isz proportia nie byłaby żadna, gdyby dwie były, tedy jedne chce rozszerzyć i wyżej dać na łokci 20, albo więcej, według proportiej na zygar, kwaternik i dwa signarki. N a miedź żądał flor. 3600, a trzeba jeszcze dopłacić 3000 według kontraktu. N a ankry żądano flor. 1500, a jeszcze trzeba dopłacić, sam niewie co, według cętnarów. Wapna zapłacił flor. 1100, a jeszcze trzeba tyle troje.

Bracknale są już w domu zapłacone wszytkie.

W kontrakcie żonę wpisać i u ksiąg poznańskich ten kontrakt praesentować i nimi go roborować. N a wystawienie dachów nowych przez wszy tek kościół, tak wielki i mały chór i w pachach krzyżowych, które ma być równe wszytko tak w sklepieniu jako i w dachach. Względem poprawienia tych legumin postępuje się flor. 250, jednak te legumina, które do kościoła wielkiego, także do kaplice pierwej są podpisane, powinny się zupełnie wiertelami wydać, lubo pieniędzmi według targu słu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry