ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

łokci trzy dla dwu dzwonków. Kaplica Jo Mci. X. opata ma być wymurowana według wizerunku, który ma dać JP. Poncino Jo. Mci. X. opatowi, i na którym wizerunku ma się podpisać Jo. Me. X. opat. Ta kaplica ma być wypuszczona dziesięć łokci z muru kościelnego i tak szeroka jako i długa kuprem wszystka pobita. Laternia na niej z kamienia szydłowieckiego. Na laterniej gałka miedziana pozłocista i krzyż z promieniami żelazny pozłocisty. Okna dwie w tej kaplicy, to jest jedno po bok wielkie na łokci ośm w zweż, a wszerz trzy łokcie bez ćwierci. Drugie okno pod ołtarzem między gzemsami. Ganek na framudze przeciwko kaplicy Jo. Mci ciesielską robotą drewniany powinien wystawić P. Poncino. Groby w kaplicy Jo. Mci trzy wymuruje p. Poncino, to jest dwa pod tymi starymi kapliczkami według starych ziemnych murów, a trzeci od starych gruntów do nowego muru pod ołtarz tej kaplicy sklepiony. Zakristia. Powinien bendzie wystawić JP. Poncino według tych kaplic dwu Ś. Piotra i Ś. Bernarda także i połowicę starej zakrystej, a wchód z drugi połowice zakrystej ma wynieść na dormitarz. Podejmuje się tenże JPąn Poncino cieślę sprowadzić swoim kosztem z tych dwudziesta i trzech tysięcy, które Jo. Me. X. opat powinien dać P. Thomaszowi Poncino na ratej niżej mianowane. Naprzód przy podpisaniu contraotu tego ma dać zadatku złotych trzysta; na przyszłą Wielkanoc tysiąc; na Świątki tysiąc pięćset; na Ś. J ąn tysiąc; na Ś. Barthłomiej dwa tysiąca; na Ś. Michał dwa itysiąca i pięćset: na Ś. Marcin tysiąc pięćset; na Boże Narodzenie tysiąc i dwieścieco uczyni in summa na ten rok złotych jedenaście tysięcy. W roku drugim 1652. na Wielkanoc dwa tysiąca, na Świątki dwa tysiąca, na Ś. Jan dwa tysiąca, na Ś. Barthomiey dwa tysiąca, na Ś. Michał dwa tysiąca, na ostatek przy oddawaniu roboty dwa tysiąca, uczyni roku .to summa złotych dwanaście tysięcy. Z tych mianowanych dwudziestu trzech tysięcy oprócz cieśle sprowadzenia i jemu zapłacenia, ankry co ich bendzie potrzeba jako zapłacić, takoteż i swoim koszstem na miejsce przynieść bendzie powinien, iako i miedź na potrzebę wszystkę, także i bratneli co bendzie potrzeba wszystkie swym kosztem przynieść, więc i blacharzom powinien zapłacić od wszystkiej roboty innych wszystkich potrzeb, jako wapna, cegły etc. i wszystkie którykolwiek do tej roboty potrzeba materej podejmuje się P. Thomasz Poncino swym kosztym i tejsz summy dwudziestu i trzech tysięcy wzwysz mianowanych. Legumina według regestru osobno spisanego i ręką Jo Mci X. opata podpisanego połowica jedna na jeden rok, druga połowica na druki rok ma być P. Thomaszowi wydana, a tę robotę począwszy od Wielkanocy w roku teraźniejszym powinien bendzie nieprzestenpnie robić, aż do drugiego roku 1652 na św. Marcin, przez które dwie lecie ma wszystkę tę fabrikę wystawić, a potrzebę robić przestano, płaca nie ma iść ża

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry