ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

KILKA PRZYCZYNKÓW DO ŻYCIORYSU ARCHITEKTA POZNAŃSKIEGO TOMASZA PONCINO.

W pracy swej: "Rynek poznański i jego patrycjat" (Poznań, 1925), w ustępie poświęconym dziejom t. zw. czerwonej kamienicy na prawym narożniku rynku i ul. Wielkiej (obecny nar. 37), wspomina Marja z Sławskich Wicherkiewiczowa o architekcie Tomaszu Poncino, który według kontraktu z r. 1655, zawartego z ówczesnym właścicielem tej kamienicy rajcą Krausem, miał dokonać jej przebudowyl).

Tenże sam Poncino miał być pierwszym budowniczym kościoła jezuickiego w Poznaniu (dzisiejszej Fary), pod który złożono kamień węgielny w d. 11. maja 1651 ir., przyczem sporządzono dokument erekcyjny, na którym między innymi złożył swóf podpis wyżej wymieniony Jan Krause 2 ). Trudnj dziś orzec, co w dzisiejszej Farze wywodzi się od Poncina; jak stwierdzają roczniki jezuitów poznańskich wlokła się budowa opieszsale, głównie z powodu najazdów szweckich i trwała przeszło 50 lat (iI651-1705). Sam architekt popełnił liczne niedbalstwa, tak że ściana południowa zarysowała się poważnie; ponadto sprzeniewierzył większą sumę pieniędzy, przeznaczoną na roboty i przypuszczalnie z tego powodu nie sta

*) loco cit., str. 64.

2) Szymańska R, Przyczynki do dziejów budowy kościoła pojezuickiego w Poznaniu, Kronika m. Poznania, roczno VI, nr. 4, str. 332.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry