KRONIKA MIASTA POZNANIAmI, spadła, jak dojrzały owoc z drzewa w ręce polskie, nie uznał nowy zarząd polski obywatelstwa honorowego, nadanego przez niemieckie korporacje miejskie i przechrzci! byłą ul. Wittinga na ul. Libelta. Przed opuszczeniem Poznania, miał Witting we wrzesnIU r. 1902 jeszcze raz sposobność przedłożyć cesarzowi Wilhelmowi II w dłuższym referacie swoje poglądy na politykę polską ora* uwagi na temat, "czy organizacja pruska przy swem skomplikowaniu i ociężałości podoła zadaniu, czy też raczej nie zalecałaby się zmiana jej na organizację uproszczoną, silną i zdolną do szybszego działania; rzeczywistych bowiem powodzeń należy się spodziewać nietyle od zarządzeń, ile od odpowiednich ludzi". - Jakkolwiek cesarz wywody te naogół zdawał się akceptować, to jednak nie przyjął wniosku końcowego: że dla tych celów zalecałoby się mianować namiestnika lub specjalnego ministra dla marchji wschodniej. - Witting prowadził już wówczas wstępne pertraktacje o objęcie kierowniczego stanowiska w berlińskiej "N ationalbank". To też odrzucił proponowane przez rząd pruski stanowisko wyższego radcy regencyjnego wraz z widokami na uzyskanie urzędu prezesa komisji kolonizacyjnej już chociażby dlatego, że twórcza natura jego umysłu, rozmiłowanego w swobodzie i szerokim rozmachu, sprzeciwiała się takiej pracy urzędniczej, skrępowanej ciasne mi ramami wytycznych urzędowych. W miejsce to objął w listopadzie 1902 r. stanowisko dyrektora, a w r. 1910 przewodniczącego rady nadzorczej "Nati-onalbank", z czem łączył się udział w radach nadzorczych całego szeregu niemieckich towarzystw akcyjnych. W interesie swego banku przeprowadził Witting liczne transakcje o dużej doniosłości także dla ogólnej gospodarki społecznej, jak np. rozszerzenie zamorskiej sieci bankowej Niemiec, w której "N ationalbank" partycypował m. in. przez założenie "Deutsche Orientbank" i "Deutsch-Sudamerikanische Bank". Zręczność swą w sprawach polityki finansowej wykazał m. in. przy fuzjonowaniu "N ationalbank" z "Darmstadter Bank"; a i po fuzji wielokrotnie dawał dowody swej niewyczerpanej pomysłowości jako zastępca przewodniczącego rady nadzorczej połączonych

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry