RYSZARD WITTING

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

J ak dalece i pod innym względem Witting odbiegał od zapatrywań urzędnika pruskiego w rozumieniu owych czasów, wykazał zbiorkiem nowel, opublikowanym w r. 1899 w nakładzie Freud & J ekel w Berlinie pod pseudonimem "Richard Gabriel" (zestawienie własnego imienia z imieniem żony). Był Witting człowiekiem wytwornym, dbałym o swój wygląd, postawnym, obytym, o dużych zaletach towarzyskich, ujmująco grzecznym i zawsze gotowym do pomocy. O wyznaczonej godzinie przyjmował każdego obywatela bez względu na jego narodowość, zapatrywania polityczne lub wyznanie. I choć z całą energją bronił polityki wschodniej dla umocnienia niemczyzny przeciwko pretensjom polskim, - nawet Polacy uznawali jego nieprzekupny zmysł sprawiedliwości. Cieszył się wśród nich sympatją i utrzymywał mawet stale dobre stosunki z takim nacjonalistą polskim, jak arcybiskup Stablewski. Sukcesy Wittinga, którym miasto Poznań zawdzięcza najwspanialszy w ciągu XIX wieku rozwój, wywodziły się z jego wybitnych zdolności umysłowych, z rozumu bystrego, z umysłu nastawionego na wszystko, co wielkie, z przewidującej inicjatywy i śmiałej energji; łączyła się z tern natura twórcza, umysłowość bogata i ujmujące obejście, mądrość, znajomość ludzi i dair właściwego ich traktowania, a wreszcie mistrzowska sztuka wymowy, która przekonywała, przykuwała uwagę, porywała. Mówiąc, łączył wyrazistość retoryczną z treścią zawsze bogatą i ubierał to w formę pełną wdzięku i wytwornego smaku, sprawiając słuchaczowi prawdziwą, estetyczną przyjemność. Do chwili objęcia urzędowania przez Wittinga żaden z kierowników miasta za rządów pruskich nie zdziałał tyle, co on, dla Poznania. Z drugiej zaś strony pobudziła jego działalność ociężałe zazwyczaj mieszczaństwo prowincyj wschodnich do niebywałego dotąd zapału. Wdzięczność obywateli znalazła swój wyraz w tem, że osięgnął najwyższe zaszczyty, jakiemi gmina miejska wogóle rozporządza: nadała Wittingowi obywatelstwo honorowe, nazwała jedną z ulic jego nazwiskiem i uchwaliła zawiesić w sali posiedzeń magistratu portret jego, wykonany w wielkości naturalnej przez prof. Karola Zieglera. Gdy w końcu r. 1918 gmina, doprowadzona do rozkwitu pod rządami pruskie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry