RYSZARD WITTINGcjonalny związek kas oszczędności i prowincjonalny związek żeglugowy. Dla swych zamierzeń komunalnych potrafił zręcznie wyzyskać ostre przeciwieństwa narodowościowe prowincji poznańskiej, które na innych działałyby właśnie paraliżująco. Przezwyciężywszy niejedną przeszkodę, nawiązał we wszystkich zasadniczych sprawach bezpośredni kontakt z naczelnemi władzami Prus i Rzeszy - a przez pewien czas należał nawet do miarodajnych doradców Bulowa w dziedzinie polityki wschodniej. O jego memoriałach na temat tej polityki, wystosowanych w okresie od grudnia 1897 do lipca 1901 do rządu pruskiego i do kanclerza Rzeszy, mówiono publicznie dużo, przyczem jednak najczęściej fałszywie przedstawiano ich treść, dotąd tajną. Wspólnym ich celem ostatecznym było "stworzenie inteligentnego, gospodarczo silnego i społecznie poważanego niemieckiego stanu mieszczańskiego". W szczegółach zawierały one wprawdzie i niejedną iniezwykłość. Tak np. zażądał Witting "odsłonięcia starego grodu", t. j. byłego zamku piastowskiego, na którego miejscu już oddawna stał budynek nowszy, pod względem architektonicznym nie nadzwyczajnie ciekawy. Domagał się też "muzeum krajowego" - chociaż władze prowincjonalne zakupiwszy w r. 1893 nieruchomość specjalnie na ten cel przeznaczoną (późniejszy budynek muzeum cesarza Fryderyka), i tak już przystąpiły do stworzenia takiego muzeum i otwarły je nawet w r. 1894 jako muzeum prowincjonalne. Zaprojektowany wówczas nowy, obszerny gmach można było z powodu licznych przeszkód oddać do użytku dopiero w r. 1904. Żądał także zorganizowanej ochrony pomników, chociaż istniała ona już od ir. 1888 (podjęta za ówczesnego starosty krajowego hr. Posadowsky'ego - Wehnera) i była wzorowo przeprowadzona (por. Kohte "Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Provinz Posen", Berlin 1896) i in. Większa natomiast część pozostałych projektów Wittinga, jak budowa nowego teatru, urządzenie bibljotek ludowych, organizacja zabaw dla młodzieży i ludowych, zniesienie fortyfikacyj, stworzenie możności dla akcji kolonizacyjnej, podniesienie gospodarcze prowincji, rozbudowa, jej sieci komunikacyjnej i inne zarządzenia, doczekały się późnie]

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry