KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

darczego i rosnącego znaczenia Niemiec w świecie i był nIetylko laudator temporis acti - ałe i zapalonym wielbicielem swojej epoki. Zmian lub ulepszeń domagały się w oczach jego na przyszłość jedynie nieznaczne stosunkowo zasady administracji, dotyczące wychowania młodego pokolenia urzędniczego i dyplomacji. Zgodność z panującym systemem rządzenia znalazła widoczny wyraz w przynależności do prawego skrzydła partji natrodowo - liberalnej. - Pierwszą zmianę zapatrywań politycznych przyniósł lipiec r. 1914: Z obawą coraz większą patrzał Witting na niechybną siłę liczebną i zwartość obozu przypuszczalnych przeciwników wojennych i nawoływał, aby - dla utrzymania pokoju wystąpiono czynnie przez zmobilizowanie wszystkich możliwości pokojowego porozumienia z przyszłą koalicją nieprzyjaciół. W sensie biernym można było · - zdaniem Wittinga zapobiec wojnie światowej tylko wtedy, gdyby zaniechano solidarnego wystąpienia na rzecz Austrji. O polityce wiedeńskiej sądził bowiem (podobnie, jak książę Lichnowski, do którego przyjaciół politycznych później należał), że awanturniczością swoją wciągnie nas w wojnę światową, w której Niemcy w danym razie mogą utracić wszystko, nie zyskując niczego. - Po wybuchu wojny i w późniejszym jej przebiegu, który potwierdził mu własne jego przepowiednie, zaplątał się Witting skutkiem tego w coraz to ostrzejsze sprzeczności z kierowniczemi władzami, które "nie potrafiły wojnie zapobiec i nie umiały ani jej prowadzić, ani też zakończyć". - Poglądy te napotkały w jego dotychczasowej partji na zdecydowany protest i parły go powoli ku partjom lewicowym. Rozwój ten znacznie został przyspieszony, gdy Witting i w dziedzinie polityki wewnętrznej oświadczył się za ewolucją w sensie demokratycznym jako jedynym wentylem bezpieczeństwa, mogącym powstrzymać wybuch późniejszej rewolucji, i gdy z właściwym sobie ferworem domagał się wczesnego, choćby nawet ofiarami okupionego, zawarcia pokoju na podstawie porozumienia tylko w niem bowiem widział dla Niemiec ratunek przed niezmiernie ciężką klęską.

Poparcie, jakiego dla swych poglądów doznał ze strony partyj lewicowych, odwróciło go w ciągu lat wojennych od oaro

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry