DALSZE PRZYCZ\'NKI DO DZIEJÓW DOMINIK. POZNANSK.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

dokładne pod względem chronologii. Za wczesnem stosunkowo istnieniem kółka przemawia to, że Lkmanin rozczytywał się w pismach Lutra 5), a więc w rzeczach, przez rozwój dalszy nowowierstwa ku Kalwinowi i Ochinowi jak na r. 1542 dobrze prześcigniętych. Coprawda Lizmanin jeszcze w r. 1542 był katolikiem, jak tego dowodzi kazanie jego, miane podówczas na jakimś zjeździe biskupów c. Atoli wiadomo, że kółko krakowskie pierwotnie nie było pomyślane jako jaczejka (sit venia verbo) nowowiercza, lecz jako klub badań i dysput i dopiero powoli większa część jego członków nieznacznie zaczęła się staczać ku protestantyzmowi (jednak nie wszyscy, bo np. Uchański, albo późniejsi prowincjałowie franciszkańscy Stanisław z Opoczna, w korespondencji Lizmanina Petrejus 7), cz> Stanisław Kwiatkowski 8 ) alias Flosculus, pozostali katolikami)

4) Lubieniecius Stanislau.s Historia Reformalionie Polonieae Freistadii 1685, str. 18, sq.

5) Tamże U, '') Kazanie to znajduje się w Ossolineum rk. 1139, SIr. 342-384, wypowiedziane było 10 maja 1542. 7) Stanisław z Opoczna, powróciwszy jako bakałarz z Padwy, zapisał się na wszechnicę krakowską 1529; jakiś Stanisław, może on, był kustoszem krakowskim 1548. Wyjeżdżając 1553 Lizmanin powierzył mu zastępstwo. Po zerwaniu Lizmanina z zakonem i Kościołem, Stanisław został prowincjałem, najpóźniej r. 15R2 i urząd ten piastował do r. 1578. Tegoż roku lub wkrótce potem umarł. Stanisław uchodził za zdecydowanego zwolennika nowinek religijnych, tak że musiał się czas jakiś ukrywać na wsi, zapewne u Karaimskiego. Podczas pobytu w Szwajcarji jeszcze oficjalnie jako katolik i prowincjał Lizmanin pisywał do niego, nazywając go Petrejus (Petra - Opoka), ale te listy się nie zachowały. Z czasów zarządu Stanisława prowincją franciszkańską jako prowincjała doszło nas kilka przekazów; podajemy tutaj z nich, że r. 1560 zawarł a raczej odnowił umowę flladelficką z inne mi zakonami żebrzącemi, przy której w imieniu Dominikanów występuje prowincjał Melchior z Mościsk. (Album Stud. Uniw. Krak., Kraków 1892, II p. r. 1539 - Lubieniecki ib. - Dokumenta Klarysek Krakowskich przechowywane u ś. Andrzeja w Krakowie nr. 16 niedruk. Ksieni Joanna Małoszyńska udziela Lizmaninowi prawa prezenty na parafję patronatu Klarysek krakowskich, dnia 15 lipca 1548. Między świadkami występuje kustosz krakowski Stani

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry