DALSZE PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW DOMINIK. POZNANSK.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Prowincja dominikańska polska dzieliła się na kilka obwodów, nazywanych kontratami. Jedną z nich była wielkopolska. Otóż przełożonym tej kontraty został przeor poznański Paweł.

Sądzimy, że tego Pawła należy utożsamić z znakomitym Dominikaninem poznańskim w. XVI Pawłem Sarbinem, chociaż tego nazwiska" jak wogóle żadnych innych nie wymieniają nasze akta. Wiemy bowiem, że "na początku r. 1543, a bodaj i pierwej" był on przeorem w Poznaniu 2 ). Z akt naszych dowiadujemy się o Pawle, że został lektorem teologji i kaznodzieją generalnym. Jest także, jakeśmy już nadmienili definitorem kapituły i przełożonym kontraty wielkopolskiej. Nakoniec, jeśliśmy dobrze odczytali rękopis, na ostatniej kapitule generalnej został wybrany definitorem generalnym całego zakonu. Wszystkol to przystaje doskonale do Sarbina. Gdyby zaś przyjąć, że nasz Paweł to inna osoba, należałoby przypuścić w dalszym ciągu, że w tym samym czasie było dwóch znamienitych Dominikanów tegoż samego imienia Paweł, ale kiedy o Sarbinie słychać potem długo ieszcze, to o niniejszym Pawle wszelki słuch gInIe. Ale nietylko o Sarbinie dowiadujemy się z akt kapituły z r. 1540. Słyszymy także o słynnym Samuelu *). Samuel z Krakowa otrzymywa bowiem tytuł kaznodziei generalnego. Dalej akta mówią o nim jako o zakonniku, przebywającym na studjach w Bononji i to już drugi rok, a więc w przededniu powrotu do kraju, Nazywają go Samuelem z Krakowa. Znowu niema pewności, czy to jest ów nowowierca Samuel; wszystko jednak przemawia za utożsamieniem. Wprawdzia akta nie podają imienia Andrzej, Jednak z procesu jego wynika, że pierwotnie znano go w Poznaniu pod nazwą Samuela z Krakowa, Domyślamy się, że Andrzej było to imię świeckie, Samuel zakonne. Zerw,awszy z Zakonem i Kościołem, zaczął używać na nowo imienia świeckiego, zakonne zaś, sądzimy, zacho

2) X. I. Warmiński Samuel i Seklucyan, Poznań 1906. str. 26, tuzyp. I. ») Toż., zwłaszcza str. 5, 9, 16, 17.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry