TABLICZKI Z TRUMIENtam cie ogledac slachetny duchu a cerpląc w sercu asz wten czas płakać prozne nasze staranie co Bog rzeki to tak będzie a cokolwiek czyniemy wszystko pochodzi z nieba pierwszy dzień dal każdemu końcowy wszysci ydziemzacna y UCZCIwa Frelichowa która dala dnia 22 w noc roku 1600 Panie Boże racz chwały która 41 liath 39mam dobrą nadzieyę dlia którego mdleię tak nieznośną ranę gdy y życz przestane na wieczne boskie zdanie człowiek tego niezbędzie i cokolwiek czerpiemy wtym nam wątpić nietrszaba a ostatni a kswemu skąd yusz nazad nie przydziem Tu liezy pani Barbara Jakub Panu Bogu ducha od octobra przed wtorą piętnastego którą przyac do swey s zyla na świecie niedziel i trszy dni

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Łacińskie majuskuły powyższego tekstu są tu również wtłaczane a nie wyryte. Całość obramowuje rytowana listwa ze stylizowanych liści w rodzaju wieńca laurowego. Razem z ostatnią tabliczką nabyło Muzeum Wielkopolskie tabliczkę z trumny jakiegoś Gotfrieda Starcka, lecz pomijam ją tutaj, gdyż pochodzi ona z późniejszych czasów (z r. 1794), taksamo jak małą tabliczkę miedz:aną ze zbiorów Tow. PrzyjNauk (T. P. N. 50. 1930 - wielkość: 8,4 X 5,9 cm) pochodzącą z trumny Doroty Brzezińskiej, Karmelitanki Bosej, zmarłej dnia 13 grudnia r. 1706.

DALSZE PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW DOMINIKANÓW POZNAŃSKICH.

W zeszycie ..Kroniki Miasta Poznania" z dnia 31 grudnia r, 1927 *) podaliśmy wyciąg z akt kapitulnych prowincji polskiej dominikańskiej, o ile dotyczą konwentu poznańskiego, jak wiadomo, najdawniejszego i najprzedniejszego ze wszystkich klasztorów stolicy wielkopolskiej. Akta te znajdują sią w rękopisie Bibljoteki Ossolińskich, przypominamy, sygnowanym 632 i 653 a obejmują lata 1509-14 oraz 1552-99 z przerwami. Już wtedy wyraziliśmy ubolewanie, że akta te nie obejmują całego stulecia, tak ważnego ze względu na ruch nowowierczy i stosunek Zakonu dominikańskiego do niego. Obec nie nowo sporządzony katalog rękopisów Bibljoteki Pawlikowskich we Lwowie pod numerem 128 posiada także akta kapituł prowincji dominikańskiej, i to według brzmienia katalogu, z r. 1565 kapituły łowickiej. Przy zbadaniu jednak szczegółowem rzeczonego rękopisu okazuje się, że zawartość jego jest znacznie bogatsza. Rękopis Pawlikowskich 128 bowiem mieści w sobie najpierw istotnie akta wspomnianej kapituły na kI-lO tr. Potem jednak na k 14-19 v idą akta kapituły poznańskiej z r. 1540, nakoniec od k 22 do końca akta procesu Dominikanów krakowskich z Benedyktynami tynieckimi o jakieś nieruchomości. Korzystając z tego szczęśliwego znalezienia, podajemy tutaj zawartość tych akt kapitulnych, o ile dotyczą konwentu po - znańskiego. Nadmieniamy atoli, że rękopis jest uszkodzony przez wilgoć, wskutek czego niektórych słów nie zdołaliśmy odczytać z zupełną pewnością; zachodzić więc mogą pomyłki, osobliwie przy imionach.

J) Str. 367-374

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry