KRONIKA MIASTA POZNANIAz trumny żony znanego poznańskiego złotnika Jerzego Gelhora (T. P. N. IOa 1923). Tekst na niej wyryty w majuskułach łacińskich brzmi następująco: "Tu liezy zaczną a uczciva pani Apolonia Schembekowna małżonka p. Jurgi Gelhara, złotnika poznańskiego, zyącz s nim lat XXXII miezienczy VIII, która Panu Bogu ducha oddala dnia XII miesiącza października roku MDCV zyla na swieczie lath LII. Pani Boże iei bądź milozcziw". N a dolnej połowie tablicy widzimy dwie wyryte tarcze herbowe z gmerkami Jerzego Gelhora (por. Namysłowski, op. cit, tabl II, 24) i Apolonji Szembekówny. Jak wynika z akt kościoła św.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Krzyża umarła ostatnia w czasie zarazy. Czytamy tam pod rokiem 1605: "Georgi Gelhorns eines Goldschmides ehliche haussfrau, die 7 Tage kranck gelegen, den 22 Octob. zu N acht an der Pest gestorben" , a na innem miejscu, pod datą 4 stycznia 1606: "Frau Apollonia, H. Georgi Gelhornes T) ehliche haussfrau aus der polnischen Gemeinde, welche den 22 Octob. des Nachts an der Pest gestorben, heut den 4 Januarj mit christlicher Schulprocess begraben worden, wo X. Samuel eIne leichpredigt der polnische Prediger gethan". Szósta i ostatnia tabliczka tego zbioru, nabyta przez Muzeum Wielkopolskie w r. 1917, nie pochodzi z cmentarza ewangelickiego, lecz z katolickiego (M. W, 7. 1917). Zdobi ją pośrodku krucyfiks, - ciało Chrystusowe, czaszka Adama u stóp krzyża oraz tabliczka z literami I. N. R. I. są plastycznie wykonane i do tablicy przymocowane - i u stóp krzyża wyryty herb przedstawiający w dolnej połowie skośnie ułożone pola, w górnej półpostać nagiego mężczyzny trzymającego w prawej ręce heraldyczną lilję. Napis umieszczony po obu stronach krzyża brzmi, podany dosłownie, następująco:

Kto mie w mim cięszkim tnoia t i k iaczna ary pociehe jaką wyąwszy kiedyfrasunku ratuie dusza sie nieczuie przyacz miała prozna będzie ciała

) Jerzy Gelhor wydał w r. 1601 córkę Dorotę za złotnika poznańskiego Łukasza Sztama ("Kirchenregister" Weigenheima, 26. listop. r. 1601).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry