TABLICZKI Z TRUMIENlat. Drugi mąż Barbary, Jerzy Rill umarł w r 1595, ona sama umarła dnia 19 lutego r. 1601; pogrzeb jej odbył się dnia I-go marca tegoż roku. Tablica ta jest bardzo skromna; litery napisu nie są wyryte, lecz wtłaczane za pomocą metalowych czcionek; niema też żadnych dekoracyj i żadnego obramowania; w prawym dolnym rogu tablicy widnieje gmerk Rilla. Razem z tabliczką Barbary Riliowej nabyło Muzeum Wielkopolskie tabliczkę jej męża "des Erbahren, voTsichtigen und wolbenannten H. Georg Rill", jak mówią o nim akta kościelne w ew. kościele św. Krzyża. Miedziana ta tabliczka pozłacani (M. W. 9. 1908) zawiera następujący napis w majuskułach łacińskich: "Hoc tumulo conditur honestus et famatus dominus Georgius Rill, N orimbergen. civis Posnaniensis qui timpanitide labbrans pie in Domino obdormivit anno salutis MDXCV die XIII Decembris post ąuartam noctis Anno Aetatis suae L cum duobus mensibus." Tekst ten obramowuje szeroka listwa z ornamentem ujętym w stylu i charakterze znanych wzorów poznańskiego złotnika - sztycharza Erazma Kamyna. Monogram oraz gmerek Rilla uzupełniają dekorację tej tabliczki.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Pięknie ułożoną kompozycję posiada trzecia tabliczka Muzeum Wielkopolskiego, pochodząca z trumny lekarza poznańskiego Bartłomieja Dawida; nabyto ją razem z poprzedniemi (M. W. 8. 1908).

"Honestus %et egregius vir dominus Bartholomaeus David a Gauern, artis chirurgiae peritissimus civis Posnanian, paralysi correptus placide in Domino diem suum obiit. Anno a nato Christi MDCXII die X Febr. Aetatis suae Anno LVIII." Poniżej napisu, zajmu-ąc całą dolną połowę tabliczki znajduje się herb Dawida: w tarczy gwiazda, w hełmie zaś półpostać murzyna zwróconego na prawo z pochodnią w ręku. Całość obramowuje listwa dekoracyjna z ,,'rolwerku" . Miedziana ta tablica jest grubo pozłacana. Jako depozyt Muzeum im. Mielżyńskich przechowuje się w Muzeum Wielkopoiskiem następną tabliczkę, która pochodzi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry