KRONIKA MIASTA POZNANIAuległa niedawno temu (dopiero w r. 1930) barbarzyńskiemu uszkodzeniu, powinnaby skłonić decydujące czynniki do jak najrychlejszego usunięcia tego i innych zabytków z przedsionku gmachu i do przechowania ich w bezpieczniejszem miejscu, (Fotografję zabytku podaje Wicherkiewiczowa, op. cit. 169).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Drogą kupna nabyło Muzeum Wielkopolskie w r. 1908 tabliczkę miedzianą i pozłacaną, pochodzącą z trumny Barbary, wdowy po kupcu poznańskim Jerzym Rillu. Barbara była córką złotnika poznańskiego Bartosza Żołny") i wdową po doktorze poznańskim Kasprze Lindnerze. Napis na tej blasze brzmi następująco: Tu leży sławna a uczciwa pani Barbara, córka sław. nego a uczciwego pana Bartosa Zolni (Żołny) złotnika i mieszczanina poznańskiego, którą wydał tego roku 1572 za sławnego pana Caspra Lindnera Doktora m Medicine, z którą spłodził dwie córce (córki) jedna Zuzanna, a druga Barbara, z którą mieszkał lat trzy. Po śmierci jego starała się jakoby te córki wychowała ku czci a ku chwale jego świętej. Będąc po śmierci nieboszczyka pana doktora wdową lat trzy, pojęła sławnego a uczciwego pana Jurgi Rilla i za żywota swego wydała te rórki dwie w stan święty małżeński i mieszkała z panem Jurgi Rillem lat 17, a po śmierci jego była lat 5 wdową. W chorobie będąc ciężkiej z dobrem baczeniem Panu Bogu duszę swoją w opiekę jego świętą oddała. Umarła dnia 19 Februara r. 1601. Miała lat 44"") Doktor Kasper Lindner, który żeniąc się z Barbarą był wdowcem (pierwsza jego żona była Łucja Graffówna, córka kupca i rajcy Jana GrafIa), umarł w ir. 1576, mając pięćdziesiąt

"') Drugą córkę, Jadwigę, wydal Bartosz Żołna za złotnika poznańskiego Wojciecha Stanefskiego w r. 1602. Wiadomość ta pochodzi z "Kirchenregister" W eigenheima. Tamże czytamy (r. 1605): "Bartusch Scholna eines Goldschmides nachgelassenes Tóchterlein von 6 J ahren, die an blattern gestorben, begraben den 29. Dezembr. welches die erste Leichpredigt gewesen des X. Samuelis Polnischen Predigers". (= Samuel Dambrovius (Dąbrowski), później czynny w Wilnie). 6) Por. zapiskę, podobnej treści w .. Kirchenregister" W eigenheima.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry