KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

cum marito suo d. Hieronymo Rithio, cive et mercatore Posnaniensi XXII mensę uno septimanis III. et diebus VI. et viduitatis annis XXI et diebus VI perpessis irremissibilibus ardoribus usque ad diem X aetatis anno LXIII climactorico anno Christi MDXCII. Die XVI Maii stili novi seu ipsa IV vigilia Pentecostes post horam XIX integri horologii feliciter in Domino obdormivit". Poniżej herbu majdują się słowa: "In gremio Christi reąuiesco ad iudicis horam mo>rsque mihi lucrum est" 3). Cmentarz ewangelicki, o którym tu mowa, znajdował się od samego założenia poznańskiej gminy ewangelickiej za kościołem św. Wojciecha, na t. zw. Łysej Górze. Tu stał dawniej i pierwszy kościół ewangelicki, napewno drewniany, o którym wiemy, że kilkakrotnie został zburzony podczas rozruchów skierowanych przeciwko luteranom 4). Jak wiadomo, nie mieli protestanci przez długi czas żadnego kościoła w Poznaniu, cmentarz natomiast był zawsze w posiadaniu gminy ewangelickiej i przez nią używany, aż do r. 1828. Wtedy bowiem odstąpiła gmina ewangelicka teren ten rządowi pruskiemu, który go potrzebował na cele fortyfikacyjne. Gmina otrzymała wtenczas za ten plac odpowiedni teren przy ulicy Półwieiskiej t. j. park należący do Mycieiskich z Kobylepola oraz 5000 talarów tytułem odszkodowania za mur cmentarza, kostnicę i grobowce, które wtedy uległy zniszczeniu. Nowy cmentarz ewangelicki poświęcono dnia 11 grudnia r. 1831; w roku następnym nastąpiła translokacja zwłok wraz z pomnikami. Miejsce dawnego

3) Druga tabliczka, srebrna i pozłacana, należała do trumny dziecka Fryderyka Maiermanna, które umarło dnia 14 czerwca f. 1611, mające slż lat i 4 dni. Trzecia tabliczka, ołowiana (? cynowa) należała do trumny Mag. Melchior Rimpler, Ihre Exc. H. Herren General-Major v. Seidlitz, gewesener Feldprediger, zmarłego dnia 12 marca r. 1613. -. Wymienione trzy tabliczki zostawił Ackermann na miejscu, wieszając je na tylnej ścianie grobowca. 4) W aktach kościoła ew. św. Krzyża, w "Kirchenregister" G. Enocha Weigenheima, natrafiłem na nazwisko cieśli Krzysztofa, który kościół ten budował (r. 1598: "Christof, ein Zimmermann, der unsere Kirche gebaut").

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry