KRONIKA MIASTA POZNANIAkowskiego 20) posyłaliśmy. Wojskoi całe dzielą na dwa, główne korpusa, z których pierwszy dla niego przeznaczony. Ćwiczymy się bardzo na jego przybycie, bo nietylko arm'i, ale i nam będzie bardzo użyteczny. .... Zwycięstwa wszyscy tu pewni i gdybyś widział zapał wojska i narodu sambyś o tern nie wątpił. Wincenty Turno jeden znajpilniejszych sznurw,achów. W tych dniach wystąpimy jednym szwadronem przed Naczelym Wodzem. Drugi szwadron za kilka tygodni także będzie gotów, ale jaki to piękny pułk, jakie konie, postawa - zadziwiłbyś się Gdyby nas jenerały poznańscy zobaczyli, toby w czary niezawodnie uwierzyli" . Szwadrony "ochotników z Księstw.a Poznańskiego", jak je zowią współczesne raporta, kończyły swój ekwipunek i stadjum organizacji. Miały jeszcze pewne braki 21 ). Jednakże uzupełniono je i w dniu 10 lutego o 11 rano ruszyły na front 22 ). N arazie jako oddział zupełnie świeży nie był używany do działań bojowych, ale do służby łącznikowej. Dobre to były czasy. Jak opisuje współczesny23): "nim się kroki nieprzyjacielskie zaczęły, mieliśmy często u siebie nasze kochane Poznanianki, które swych mężów odwiedzając w obozie dzieliły trudy, biedę, zimno z nami, zasilały nas żywnością i przytomnością swoją,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

20) S. Antoni, gen. dyw. po śmierci ks. Józefa 19/X 1813 naczelny wódz armji polskiej. 21) Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Wojny 3216, f. 195, Mycieiski Fr. do Morawskiego, Warszawa 6/11 1831.

donosi, iż szwadron jego gotowy do wymarszu, ale brak jeszcze 50 pałaszy, 50 pendentów, 50 pistoletów i 100 par butów. Za te efekty "szwadron z własnych funduszów gotów jest to zapłacić". Pałasze wydano z arsenału, pistoletów jednak już nie było. J. w. f. 127, Potulicki Kazim. do Komisji Rządowej Wojny. Warszawa 13/11 1831 żąda dla swego szwadronu brakujących 80 terlic, 80 dek, 80 wojłoków, 80 skór pod wojłoki, 40 koziołków i 80 manierek. Zaznacza, iż "wartość powyższych efektów zapłaconą zostanie skoro nadejdą fundusze, których nadejścia z pewnością wkrótce oczekujemy". 2 _) Emil Swinarski, Wspomnienia z wyprawy na Litwę 1831 r.

Poznań 1913, str. 9.

2S) Ze zbiorów rodzinnych Pauliny Cegielskiej w Poznaniu, I. c. Ignacy Danysz do dr. Rehfeldowej, Warszawa 16/111 1831.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry