KRONIKA MIASTA POZNANIAto w zupełności można być pewnym, że służby linjowej nie znali. Dlatego też w jeździe poznańskiej wkradła się z początku pewna dezorganizacja. Jednakże należy pamiętać, że pod tym względem nie byli wyjątkiem. Stosunki takie, jakie zapanowały w jeździe poznańskiej, brak karności i dyscypliny, zaznaczyły się również w jeździe kaliskiej i zapewne we wszystkich pułkach nowej formacji I5 ). Nie było w tern zresztą nic dziwnego, były to bowiem oddziały złożone z ludzi zgoła do służby nieprzyzwyczajonych i nie mających o niej pojęcia. Byli oni chętni, rwali się do boju, ale jak ognia unikali służby wewnętrznej, zgoła niepociągającej dla ludzi nie nawykłych do rygoru i dyscypliny. O tych stosunkach może świadczyć pismo Działyńskiego do Brzeżańskiego 16), w którem upomina się o przestrzeganie, aby "nominacje wszystkich oficerów działy s i ę . . . . z,a zgodnym wyborem rady gospodarczej. .. żeby sami Wielkopolanie nami dowodzili". Były to może nieco śmieszne partykularne dążenia, ale zresztą zupełnie ludzkie i zupełnie zrozumiałe. Stopnie oficerskie zostały obsadzona przez Poznańczyków i z nich się składał ten hufiec, czyż więc dziwne, że chcieli swych kompatryjotów jako swych kierowników. Duch panował świetny. W listach Poznańczyków wyraźnie się to odzwierciedla. Jeden z żołnierzy jazdy poznańskiej temi słowy pisze do swych najbliższych w Poznaniu I7 ): "co tylko nosi prawe serce Polaka, nosi zaraz i broń w ręku na wrogów, którzy nieszczęśliwą naszą Polskę gnębili. Przybrała więc dzisiaj Polska gro

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

15) Może nieco za osAro osądza jazdę poznańską w tym okresie Dr. Wojtkowski w swej cennej pracy przeznaczonej dla "Kwartalnika historycznego". Zachowane bezstronne pamiętniki o pułkach poznańskim i kaliskich, pozwalają zajrzeć za kulisy ich organizacji. Nie lepiej jednak było w« wszystkich pułkach nowej formacji. Przy tej sposobności siadamy Autorowi serdeczne podziękowanie za użyczenie nam pracy w rękopisie. 10) Bibljoteka Kórnicka, rkp. 1553, nr. 5.

17) Ze zbiorów rodzinnych Pauliny Cegielskiej w Poznaniu (por.

Kurjer Poznański z 29jXI 1930). Listy Ignacego Danysza, por. jazdy pozn.; Danysz do dr. Rehfeldowej w Poznaniu, Warszawa "w koszarach Łubieńskich na ul. Królewskiej", 5/1 1831.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry