POCZĄTKI PUŁKU JAZDY POZNAŃSKIEJ 1831 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

nIu pozwolenia na formację, liczy już ten oddział 201 szeregowych i 100 koni, a jeśli wierzyć słowom płk. Skarżyńskiego, który go sam lustrował, znalazł wszystko, a zwłaszcza konie w dobrym bardzo stanie i stawiał wniosek o przyjęcie tego oddziału na etat wojsk owy 14). Rychło, jak wiemy, oddział urósł tak, iż można było utworzyć dwa szwadrony, oraz zakład. Komendę nad całością objął awansowany na stopień ppłk. Brzeżański. Szwadrony zaś objęli: Pierwszy - kpt. Franciszek Mycieiski, drugi Kazimierz Potulicki. Z dowódców tych jedynie Brzeżański miał za sobą służbę oficera linjowego. Rozpoczął ją w szeregach poznańskiego 5 pułku strzelców konnych Księstwa Warszawskiego, a kolejno przechodząc stopnie od podporucznika, który otrzymał w czasie kampanji pomorskiej 20 maja 1807, porucznika w toku wojny austrjackiej 24 lipca 1809, kapitana adjutanta-majora 2 lipca 1810. Kampanję moskiewską odbywa jako kapitan i dowódca 8 kompanji i w swym pułku, a opuszcza go 29 kwietnia 1816 r. będąc ozdobiony polskim wojskowym krzyżem złotym i kawalerskim. Obydwaj dowódcy szwadronów choć również swą karjerę wojskową rozpoczynali w czasach Księstwa Warszaskiego, odbywali swą służbę nie w linji a w sztabie jako adjutanci. Mycieiski przy boku gen. Dąbrowskiego, ze starszeństwem w 15 p. p. odbył kampanję moskiewską, saską i francuską, a należy zaznaczyć, iż szlify podporucznika otrzymał już w 1806 r., gdy jako dziecko* jeszcze należał do legji honorowej, utworzonej przez U mińskiego na przyjęcie Napoleona w Poznaniu. Potulicki służbę wojskową rozpoczął 24 czerwca 1811 r. w 11 pułku ułanów, skąd przeszedł do sztabu, a jako adjutant gem. Paszkowskiego od 28 maja 1813, odbył te same co Mycieiski kampanję, ustępując ze służby 29 kwietnia 1816. Musimy jednak podkreślić, iż służba adjutancka, nie była synekurą, sztab ówczesny brał czynny udział w boju, a adjutant niejednokrotnie pod gradem kul roznosił rozkazy Jeżeli więc nie można odmówić dowódcom szwadronów odwagi,

14) Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Wojny 3216, f. 31, Skarżyński do Komisji Rządowej Wojny, Warszawa 7/1 1831.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry