POCZĄTKI PUŁKU JAZDY POZNAŃSKIEJ 1831 R

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

zezwolenia na uformowanie chorągwi jazdy". Zasady organizacji wspomnianego oddziału odbiegały od przepisów obowiązujących w wojsku współczesnem, wzorowały się zaś na nieświetnej pamięci wzorach kawalerji narodowej z czasów upadku Rzeczypospolitej5). Pomimo tego Komisja Rządowa Wojny przedkładając ten projekt do zatwierdzenia dyktatorowi opiniowała, iż "zapatrując się na zapał zgodny z duchem kraju, oraz chęć z jaką ciż obywatele pośpieszają służyć Ojczyźnie, niemniej na życzenie ich, aby chorągiew ta przyłączoną była do pułku 2 strzelców konnych pod dowództwem płk. Skarżyńskiego, oficera znanego z wszechmiar tak z zasług, jako i gorliwości w poświęceniu się dla dobra kraju - nie może jak tylko oddaiąc im należną pochwałę upraszać Dyktatora, ażeby projekt ten. .. wraz z odezwą JW. Działyńskiego zatwierdzić i Komisji Rządowej Wojny dalsze dyspozycje w tej mierze udzielić raczył" .

Nie odrazu przecie załatwiono tę sprawę. Działyński jednak nie zasypiał gruszek w popiele i wytrwale szturmował o zatwierdzenie swego podania, tak do Komisji Rządowej Woj

6) Bibljoteka Kórnicka, rkps. 1553, nr. 3. U stawa względem formacji chorągwi narodowej: l. Zatwierdza się formacja chorągwi jazdy pod nazwą chorągwi kawalerji narodowej. 2. Chorągiew narodowa składać się będzie z towarzyszów i szeregowych, którzy kosztem pierwszych będą utrzymywani. 3. Chorągiew kawalerji narodowej uzbrojona będzie w pałasze, pistolety i proporce; mundur będzie nosiła własny, podług przedstawionego Dyktatorowi wzoru. 4. Chorągiew kawalerji narodowej przyłączona będzie do 2. pułku strzelców konnych, zostającego pod dowództwem płk. Skarżyńskiego. 5. Urządzenie wewnętrzne służby w chorągwi kawalerji narodowej zależeć będzie od płk. Skarżyńskiego. 6. Dowództwo chorągwi kawalerji narodowej powierzone będzie p. Brzeżańskiemu, który tytuł rotmistrza nosić będzie. 7. Skoro chorągiew kawalerji narodowej zgromadzi się w koszarach, pobierać będzie dla żołnierzy i koni zwyczajne racje i furaże.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry