KRONIKA MIASTA POZNANIAwił się Sczaniecki w tern mieście i od komendanta tutejszej Ciły zbrojnej płk. Biernackiego otrzymał rozkaz, aby udał się do Pyzdr i tam tworzył oddział jazdy kaliskiej. Było aż nader wyraźnem, że jest to tylko pozór, w istocie bowiem poto tylko był tu wysłany Sczaniecki, aby sadowiąc się blisko granicy pruskiej ze zbiegów z za kordonu tworzyć oddział poznański, inrarając go tylko pro forma w płaszczyk kaliski. Zapewne te czynności były robione w tajemnicy i oficjalnie komisja wojewódzka kaliska i sam Biernacki głoszą, że zgłaszaiącym się Pozmańczykom odmówiono przyjęcia w szeregi powstańcze. Równocześnie jednakże z temi zabiegami Sczanieckiego krzątał się w Warszawie Działyński, i on to bądź przez stosunki, bądź też przez wiarę, iż ofiarność Poznańczyków nie może być odrzucona, zainicjował tworzenie ochotniczego oddziału, choćby narazie bez zgody rządu. W dniu 18 grudnia powstaje taki właśnie zawiązek "pułku połączonych braci kawalerji narodowejS)" . Jednakże dopiero po kilku dniach od zawiązania tej komórki zwraca się Działyński do dyktatora w dniu 23 grudnia 4 ) przedstawiając za pośrednictwem Komisji Rządowej Wo'ny "projekt obywateli, którzy ubie. gając się w ofiarowaniu usług krajowi proszą o wyznaczenie im

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

3) Bibljoteka Kórnicka, rkp. 1553, nr. 2. Lista imienna wstępujących do wymienionego pułku. Jest tych ochotników 24, a w dniu 20 grudnia przybywa im jeszcze jeden towarzysz. Kolejno zapisani figurują: l. Augustyn Brzeżański, b. kpt., 2. Tytus Działyński (dostawia 3 szeregowców), 3. Bernard Potocki (3 szeregowców), 4. Karol Marcinkowski, 5. Antoni Łubieński, 6. Wincenty Radoński, 7. Tadeusz Pągowski, 8. Konstanty Sczaniecki (1 szeregowca), 9. Seweryn Mielżyński (3 szeregowców), 10. Teofil Radoński, 11. Feliks Balkowski, 12. Stanisław Żółtowski (1 szeregowca), 13. Augustyn Wilkoński, 14. Ignacy Seredyński (1 szeregowca), 15. Marceli Żółtowski, 16. Albin Węsierski, 17. Karol Drzewiecki, 18. X. Loga Adam, kapelan, 19. Ignacy Goślinowski (1 szeregowca), 20. Tertuljan Koczorowski (1 szeregowca), 21. Stanisław Małachowski (1 szeregowca), 22. Cyprjan Jarochowski, 23. J. Koszutski, 24. Feliks Opieliński, 25. Napoleon Szrayber.

*) Bibljoteka Kórnicka, rkps. 1553, nr. 3. Działyński do Chłopickiego, Warszawa 26. XII. 1830; Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Wojny 3244, f. 24, Komisja Rządowa Wojny do Chłopickiego, Warszawa 23. XII. 1830.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry