POCZĄTKI PUŁKU JAZDY POZNAŃSKIEJ 1831 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Odchodzili przeto delegaci poznańscy z kwitkiem. Na pociechę odchodząc szepnął im adjutant Rzewuski, aby się tern zbytnio nie przejmowali, gdyż wszystko napewno się z czasem ZmIenI. Współdziałający wówczas z owemi Poznańczykami, również z za kordonu przybyły Tytus Działyński tej osnowy przesyłał "odpowiedź... do Poznania... na zapytanie stamtąd i oświadczoną chęć zrobienia powstania w Wielkopolsce "2) w dniu 8 grudnia "Polska nie może dopomagać powstańcom w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, lecz jeśli obywatele włisnym siłom zostawieni nie zdołają dać Prusakom dostatecznego odporu, otwarte mają jednak pole okazania swojeji gorliwości wstępując w nasze szeregi, a mianowicie ci, którzy bez zasiłków skarbu sami się uzbroić potrafią. W tym celu polecenia już są wydane do miast wojewódzkich pogranicznych. Jeśliby jednak wojska pruskie miały wkroczyć do Polski naówczas powstanie poznańskie będzie największą przysługą dla Królestwa. Wypada więc zostawić na odwodzie kilku ludzi znakomitych i mających wpłyW n,a opinją publiczną, aż do chwili w której się rozstrzygnie, gdzie dla dobra ogółu walczyć będą powinni", Ciekawe są z przytoczonego listu dwie wiadomości, pierwsza, iż już w tym czasie zamierzał Działyński tworzyć ochotniczy oddział poznański, druga o wydaniu poleceń do miast wojewódzkich pogranicznych, o poleceniu ułatwiania organizacji takich oddziałów. W stosunku do Poznania takim miastem mógł być jedynie Kalisz. Tymczasem z zapisek Sczanieckiego wynika, że skoro drugiego dnia po otrzymanej rekuzie udał się do Chłopickiego prywatnie, otrzymał od Dyktatora ponownie wyrażenie życzeń, aby Poznańskie wstrzymało się od wszelkiej akcji, zdążającej z pomocą powstaniu, i żadnej nie czynił nadziei, aby oddziały poznańskie mogły warmii polskiej zaistnieć. Dopiero w cztery dni później, bo 13 grudnia otrzymał z boku instrukcje, zgoła nie oficjalne, aby zgłosił się do Kalisza, a tam będzie miał możność rozpocz-ąć tę akcję. Powtórnie tedy zja

2) Bibljoteka Kórnicka, rkps. 1553, nr. 1 por. Pamiętnik Bi bljoteki Kórnickiej, Kórnik 1929, str. 20-21 (Stan. Bodniak, Tytus Działyński).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry