ZNACZENIE NARODOWE TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

z ochotą dźwiga, ustępować zawsze cudzoziemcom, których dotąd nic więcej jak jeno nadzieja wielkiego zysku prowadzi". - Skarga powyższa zrobiła swoje. Schuckmann przyznał zawartym jej wywodom słuszność i koncesji odmówił. Zeszłoroczna straciła już swoją ważność 37). Atoli w nrędzyczasie aktorzy warszawscy byli już w drodze. Wyruszyli pod kierownictwem Bogusławskiego prędzej, zanim nadeszła wiadomość o cofnięciu koncesji 88 ). Niepodobno było z powrotem wracać i niepotrzebnie na tyle strat się narażać. Zwrócono się więc do Schuckmanna. Ten pod wpływem uspakajających słów tak Radziwiłła 39 ) jak i Zerbonieg0 40 ) dał się w końcu ubłagać i na polskie przedstawienia pozwolił. Ani nie przypuszczał nawet, jakie będą miały powodzenie. Bilety, choć drogie, rozchwytywane były skwapliwie. Nieraz nawet ich nie statrczyło. A czy mogło być inaczej, gdy na scenie pokazał się znów Bogusławski zasłużony twórca sceny polskiej a przy n;m Ledóchowska, sławna odtwórczyni ról tragicznych 41 ) i tylu tylti innych? - Każdy z widzów poddawał się zapewne rozczuleniu i czuł to samo, co Wincenty Turski dawny napoleoński wojak a obecnie redaktor "Weterana", gdy pisał powitalne rymy na cześć świetnych artystów 42 ) Wszelako nikt nie sądził, że to już ostatni pobyt Bogusławskiego w Poznaniu. O a sam w otoczeniu starych towarzyszy i przyjaciół, w otoczeniu Szymanowskiego, Werowskiego, Agnieszki Palczewskiej i wielu innych zdawał się odzyskiwać młodzieńczą werwę, choć stare lipy, co ongiś witały dzień jego urodzin żałosnym szumem swych liści przypominały przebyte lata a wraz z nimi blaski i nędze obranego zawodu. Sukces był nadzwyczajny. Teatr w tym roku był prawdziwą atrakcją świętojańskich targów. "Publiczność miejscowa

") A P. P. - A. N. P. XXI. C 3 vol. I. p. Sch. do reg. z 7/5. 23.

38) A. P. P. - A. N. P. XXI. C 9 p. Radź. z 19/5. 23.

39) A. P. P. - A. N. P. XXI. C 3 vol. I. p. Radź. do Seh. z 40) A. P. P. - A. N. P. XXI. C 3 vol. I. p. Zerb. do Seh. z 26/5. 23.

41) Grot. Z. - Ledóehowska w Poznaniu (Kurjer Pozn. 1928).

42) Grot. Zd. - J ak bawili Bog. i Ledóehowska ostatni raz w Poznaniu (Kurjer Poznański - 1928. Nr. 270).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry