KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Już zawczasu o nią się stara. Pisze najpierw do Radziwiłła 34) a potem i do regencji. Ta opierając się na koncesji zeszłorocznej, wtedy nie wyzyskanej, daje i teraz swoje zezwolenie, nie przypuszczając zgoła, że Schuckmann zadecydował inaczej35). Nastąpiły stąd komplikacje. Przyczyną kroku Schuckmanna była skarga Leutnerowej3G).

Zeszłoroczne doświadczenie z aktorami Skbińskiego, którym dobrowolnie odstąpiła swój teatr do użytku, nakazywało nie dopuścić teraz w czasie najbardziej ożywionego ruchu, w okresie świętojańskim, aktorów polskich do grania. Spodziewała się chciwa Niemka, że choć teraz zapełni swój teatr, który przez resztę roku stał niemal próżny. Nie liczyła może, że Polacy będą stronić od przedstawień niemeckich i że raczej wogóle bez teatru się obędą, niżby do niemieckego pójść mieli. Napisała wówczas skargę. Po wstępie, w którym z żalem opisuje trudy życia aktorskiego wogóle a zwłaszcza tu w otoczeniu nieżyczliwych Polaków, którzy jej zamierzeń nigdy nie popierają, przechodzi do pewnego rodzaju krytyki rządów, które względem Polaków są z,a bardzo ustępliwe. Ci mają wszelkie swobody a jeśli chodzi o teatr nawet większe prawa niźli oma sama. Na Św. Jan, kiedy z powodu kontraktów panuje w Poznaniu największy ruch a zarazem dla teatru najlepszy czas, przyjeżdżają aktorzy polscy i zabierają cały plon. J ej za ciężką pracę i służbę dla ojczyzny nie pozostaje nic. A przecież ci Polacy, ciągnie Leutnerowa dalej, nie w innym tu przyjeżdżają celu, jak aby tylko wywieść zarobione grosze z sobą za granicę a tutejszych swych rodaków utwierdzać jeszcze bardziej w poczuciu narodowem. Sprawiedliwiej i słuszniej byłoby widowisk polskich zupełnie zakazać, boć przecież każdy tutejszy Polak po niemiecku dobrze rozumie i może bez trudności, byleby tylko chciał, na niemieckie przedstawienia chodzić. "Dlaczegóż" kończy, "ma koniecznie tutejszy przedsiębiorca, który jako wierny poddany swej szczęśliwej ojczyzny wszelkie ciężary

") A. P. P. - A. N. P. XXI. Co p. Radź. do Schuck. z 19/5. 23.

85) A. P. P. - A. N. P. XXI. C, vol. I. p. reg. do Zerb. z 25/5. 23.

3G) A. P. P. - A. N. P. XXI. C" pismo Leutn. z 3/5. 23.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry