ZNACZENIE NARODOWE TEATRU POLSKIEGO W POZNANIUwa: że teatr poznański jest za wielki przez cały rok a za mały na czas świętojański 28 ), nie możemy w niczem wnioskować o powodzeniu naszych artystów. Może nawet i nie było one takie, o jakiem myślał Osiński, kiedy przez pięć następnych lat do Poznania nie przyjechał. Tymczasem z biegiem lat nowe powstawały trudności. Do uzyskania koncesji nie wystarczała już decyzja władz prowincjonalnych, trzeba było o nią się starać w Berlinie. Minister Schuckmann, nam z dawna nieprzychylny, sam chciał tę sprawę mieć na oku. Już w r. 1820 wydał znany okólnik 29 ), w którym poleca ograniczyć polskie występy, aby nie czynić konkurencji teatrowi niemieckiemu, a jeżeli już na nie się zezwala to tak, aby były ściśle kontrolowane. Wszystkie, mające być wystawione, sztuki winny pójść wpierw do cenzury a ich spis posłany do Berlina. Dla przeprowadzenia cenzury, której podlegać mają utwory zarówno drukowane jak i pisane, ustanawia się specjalnego cenzora 30 ) , który musi znać dobrze język polski i być odpowiedzialnym za swoją czynność. Wypełniając owe rozporządzenie uprosiła regencja redaktora Gazety W. Księstwa asesora Rabskiego, aby urząd cenzora objął. Na. te wszystkie trudności napotkał w r. 1822 Osiński, gdy po raz wtóry doi Poznania się wybierał. Wówczas pomimo poparcia Radziwiłła 31 ) i regencje 2 ) długo o koncesję się starał. Uzyskał ją w końcu, ale... rzecz dziwna, nie wykorzystał jej33).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Trudno dochodzić właściwej przyczyny. Czy może został o udzieleniu mu koncesji za późno powiadomiony, czy też zaszły nagłe jakieś przeszkody w Warszawie albo, co też bardzo możliwe, odradzono mu przez osoby prywatne przyjazdu, nie wiadomo. A szkoda, bo w następnym roku czekały go jeszcze większe trudności z uzyskaniem koncesji.

28) Gazeta W. Ks. z 1817. Nr. 52.

29) A. P. P. - A. N. P. X. 21. okólnik z 16/3 20.

30) A. P. P. - A. N. P. X. 21. okólnik z 16/3. 20.

31) A. P. P. - A. N. P. XXI C 3 vol. I. p. os. do Radź. z 6/5. 22.

32) A. P. P. - A. N. P. XXI. C 9 p. reg. do Sch. z 22/5. 22.

i 7/4.23. 3S) A .P. P. - A. N. P. XXI. C 3 vol. I. p. os. do Radź. z 7/4. 23.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry