ZNACZENIE NARODOWE TEATRU POLSKIEGO W POZNANIUżywał chwile radości i smutku. Ostatecznie wraz z nim upadł. W r. 1814 dotychczasowy jego sternik Bogusławski ustępuje z swego stanowiska, sterany latami i pracą, a cały dorobek swój przekazuje swemu zięciowi Ludwikowi Osińskiemu, znanemu naówczas poecie. Zmiana kierownictwa w teatrze zeszła się z największą klęską narodu. Po raz czwarty dostaliśmy się pod obce jarzmo, z którego można się było uwolnić tylko żelazną, nieustająca pracą.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Rozdział l,

Od Kongresu Wiedeńskiego do powstania listopadowego (1815-1830).

Wielkopolska po Kongresie - starcia narodowościowe rola teatru niemieckiego - wynik jego pracy - ówczesny teatr polski - jego położenie i trudności - jego kierownik - działalność we Wielkopolsce - pierwsze lata - przyjazdy aktorów warszawskich - Skibiński w Poznaniu - zamiary Kamińskiego - repertuar - szczególne znaczenie "Krakowiaków i Górali" - sztuki Kościuszkowskie - trudności w piracy - stosunek władz - przedsiębiorcy niemieccy a teatr polski - stanowisko Radziwiłła - teatr a publiczność - krytyka teatralna.

U chwałą Kongresu Wiedeńskiego powróciła Wielkopolska pod rządy pruskie. Zrazu pod nazwą Wielkiego Księstwa Poznańskiego stworzył z niej irząd ten odrębną dzielnicę. Oprócz herbu prowincjonalnego z orłem białym na popiersiu czarnego, oznakami tej odrębności była pieczęć urzędowa z napisem niemieckim i polskim, irota przysięgi dla urzędników zredagowana przez kongres tudzież osobny urząd namiestnika. Całe księstwo podzielone było na dwie większe części, regencjami zwane a te dalej na powiaty, któremi rządzili landraci. Zrazu tymi landratami byli przeważnie Polacy i ci, inaczej nieco jak w innych prowincjach pruskich, załatwiali swoje czynności w języku polskim. Pozostawiono też Polakom a zwłaszcza szlachcie dawne przywileje a potrzebującym kredytów udzielano z założonego w tym

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry