KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Wybitny wpływ sceny rydzyńskiej przetrwał jednak jej istnienie. Stąd wyszedł inietylko liczny zastęp dobrych aktorów z Hempińskim na czele, który stał się później fundamentem aktorskim Teatru Narodowego we Warszawie, ale stąd rozchodziło się szybko po całej Wielkopolsce zamiłowanie do teatru, to zamiłowanie, które już od młodości udzieliło się synowi tej ziemi Bogusławskiemu, prawdziwemu twórcy polskiego narodowego teatru. W Glinnie pod Poznaniem urodził się Wojciech Bogusławski 9 kwietnia 1757 r. z ojca Leopolda, rejenta ziemskiego, i matki Anny, córki Stanisława Linowskiego, podstolego wschowskiego. Najpierwsze lata, o których nieraz z rzewną radością wspomina, spędzał w rodzinnych stronach. Rychło nastąpiły w jego życiu zmiany i te szybko gnały go z miejsca na imjefsce. Najpierw więc jest w kollegjum u O O. Pijarów w Warszawie, gdzie pobiera nauki. Stąd jako paź dostaje się na świetny dwór Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego. Nie zbyt długo tam bawiąc, wstępuje wreszcie do wojska do pułku gwardji pieszej, której komendantem jest ks. A, Czartoryski. Ale myliłby się każdy, ktoby sądził, iż Bogusławski tam pozostanie dłużej. Obrażony za pominięcie w awansie rzuca już na zawsze zawód żołnierza i na stałe teraz zapisuje się w służbę Melpomeny. Skąd to zamiłowanie do sceny u niego się zrodziło, trudno odgadnąć, trudno temwięcej, że zaciemnia je wyznanie samego Bogusławskiego. Niewątpliwie było mu już one wrodzone.

Biorąc pod uwagę wszystkie jego późniejsze prace i starania o rozwój sceny polskiej, nie można sobie tego zamiłowania inaczej tłumaczyć. To więc wrodzone zamiłowanie do sceny potęgowało się jeszcze w miarę lat, zwłaszcza, że okoliczności temu sprzyjały. W latach szkolnych u Pijarów poznał już dokładnie teatr szkolny, który był u nich objęty programem szkolnym a równocześnie jednym z trzech wyżej wspomnianych rodzajów widowisk scenicznych w Polsce, Z kolei poznaje i teatr magnacki. Zarówno biskup krakowski jak i ks. A. Czartoryski, jego zwierzchnicy, zajmują się żywo teatrem i szerzą także to zamiłowanie w swojem otoczeniu. Młody paź

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry