KRONIKA A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ROCZNIK VIII

NUMER4.

Zdzisław Grot

ZNACZENIE NARODOWE TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU.

I.

1815 -1869, Od kongresu Wiedeńskiego do utworzenia stałego teatru.

W s t ąp .

Dawny teatr polski i jego cechy - utworzenie Teatru Narodowego - jego twórca i kierownik - teatr narodowy we Wielkopolsce - walka z Doebbelinem - trwałe zdobycze w tej walce. Brak było w Polsce przez długie wieki narodowej sceny.

Zanim ją, już przy końcu naszej niepodległości, stworzył Wojciech Bogusławski, teatr nasz był tylko z imienia polski - koncentrował się on w trzech różnych środowiskach: w celi klasztornej, na królewskim dworze i w licznych siedzibach magnackich. Zależnie od tego różny był jego charakter. W klasztorach, przedewszystkiem u jezuitów i pigarów, był on teatrem szkolnym. Aktorami byli żacy szkolni a przedmiotem do grania utwory łacińskie, głównie o treści mitologicznej. Publiczność nie wiele zapewne odnosiła z nich korzyści, zwłaszcza z punktu widzenia (narodowego, choć z drugiej strony oswajała się z światem kulis i odczuwała potrzebę szukania w teatrze niecodziennych wrażeńl). Teatr dworski niema charakteru jednolitego. Zależnym był on zawsze od osoby monarchy i jego artystycznych upo

') Galie Leon - w. Bogusławski str. Ł

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry