Z RUCHU WYDAWNICZEGOsferyczny)", "Poznań", "Żołnierz korpusu nr. VII", "Powiat poznański" , " Powiat żniński" , "Powiat wyrzyski" , "Otwarcie Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w Poznaniu" .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

I n t e r n a t i o n a l II o u s i n g and Town planning Bulle t i 11. Rok 1930. Nr. 22-23. Organ urzędowy Międzynarodowego związku dla spraw budowy mieszkań i rozbudowy miast. Zeszyt 22 zawiera artykuły o nowym podziale administracyjnym zagłębia przemysłowego Ruhry, o architektonicznych zasadach rozbudowy Budapesztu i o nowej ustawie angielskiej, mającej na celu zniesienie zaniedbanych dzielnic mieszkaniowych w Anglji, zeszyt 23 artykuły o kontroli architektonicznej nad rozbudową miast w Anglji i w Norwegj i. Jednodniówka spółdzieln i b u d o w l a n ej" P r a c a". Poznań 1930. Zawiera artykuły p. t "Mieszkanie", "O wpływie mieszkania na zdrowie ludzkie" oraz szereg wiadomości, komunikatów i sprawozdań organizacyjnych. K i' o n i k a War s z a w y. M iesięcznik ilustrowany, poświęcony działalności samorząd u oraz poszczególnym dziedzinom życia miasta i jego historji. Warszawa 1930. Nakł. magistratu m. s1. Warszawy. Rok VI, nr. 2 i 3. K u p i e c, Tygodnik - wydał (i numerów, poświęconych Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystykii, *

M e s s a g e r P o lon a i s wydał w lipcu specjalny "supplement", poświęcony Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki. Numer ten zawiera m. i. artykuł dyr. Zaleskiego p. t. "Poznań -. ville de tourisme".

Roczniki To\vaArzystwa Naukowego w Toruniu.

Rocznik 36. Toruń 1930. Zawiera artykuły Tadeusza Mikulskiego p. t. "Henryk Chełchowski - kartka z dziejów literatury polskiej XVII w." oraz ks. dr. Władysława Lęgi p. t. "Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk". - F o n t e s tegoż Towa rzj stwa przynoszą w zeszycie 2i (1929) "Constitutiones synodales necnon ordinationes dioecesis Culmensis - pars l", opracowane przez ks. Alfonsa Mańkowskiego.

R u c h S a m o r z ą d o w y wojewódzkich związków komunalnych ziem zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Miesięcznik pod redakcją dr. Juljana Huberta. Wyd. Poznański wojewódzki związek komunalny Rok IV, nr. 5/7 zawiera m. i.

pracę dr. M. Gumowskiego o pieczęciach i herbach miast wielkopolskich. S a m o r z ą d m i e j s k i. Organ Związku Miast Polskich. Wychodzi dwa razy na miesiąc. Red. Marceli Porowski. Tom X.

za r. 1930 zawiera w zesz. 9 m. i. Z. M. "Parlamentaryzacja" samorządu, dr. Windakiewicza Sprawa dalszej rozbudowy organizacji komunalnych kas

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry