DZIAŁ BIEŻĄCY KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

6 czerwca 1930 r. otrzymał prezydent miasta Ratajski złoty medal pamiątkowy, ofiarowany Poznaniowi przez miastj Paryż.

26 do 29 czerwca 1930 r. Kongres Eucharystyczny w Poznaniu przy udziale nuncjusza apostolskiego Marmaggiego, ks. kardynała prymasa Hlonda, wszystkich biskupów pohkich, przedstawicieli władz i wiernych z całej Polski. 6 lipca do 10 sierpnia 1930 r. Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki w Poznaniu. Wystawę zwiedził szereg wybitnych osobistości z zagranicy, mi i. ministrowie belgijski Lippens, czechosłowacki Matousek, estoński Juermann, francuscy Eynac i Pernot, polscy Kiihn i Kwiatkowski oraz rumuński Manoilescu. 13 lipca 1930 r. obchodzono uroczyście dziesięciolecie plebiscytu na Warmji i Mazurach z 520 rocznicą bitwy pod Grunwaldem.

20 lipca 1930 r. Konsekracja nowo pobudowanego kościoła parafjalnego na Sołaczu pod wezwaniem św. Jana z Vianney. 15 sierpnia 1930 r. Uroczysty obchód dziesięciolecia "Cudu nad Wisłą" . 9 sierpnia 1930 r. bawiła w Poznaniu wycieczka dziennikarzy zagranicznych z Królewca. 11 sierpnia 1930 r. wybuchł bunt więźniów w więzieniu przy ul. Młyńskiej, opanowany po kilku godzinach przez policję przy udziale straży pożarnej. Przy pracach ziemnych na Starym Rynku wykopano rury drewniane z pierwszego wodociągu miejskiego, pobudowanego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry