KRONIKA MIASTA POZNANIAnader niezwykły w monarchji pruskiej na początku wieku XX. Plan Bittera upadł istotnie wskutek ośmieszenia go za sprawą Wittinga.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Do roku 1914 Witting, jak twierdzi Kronthal, był zadowolony z ustroju Rzeszy i Prus. Dopiero w czasie wojny uznał potrzebę całkowitej demokratyzacji rządów. W r> 1917/18 opracował projekt nowej konstytucji, przyjęty później jako podstawa konstytucji weimarskiej, obowiązującej obecnie w Niemczech. Po wojnie stał się gorącym zwolennikiem porozumienia gospodarczego Niemiec z Francją i działał w tym kierunku razem z wielkim przemysłowcem, Arnoldem Rechbergiem.

AV Woj t k o w s k i.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry