KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Stąd wynika nieodzowna potrzeba instytucji polskiej w mieście naszem, którejby jedynym celem było: nieść ulgę biednym współziomkom i usuwać, ile możności, przyczyny zubożenia. Potrzebne jest w mieście naszem polskie towarzystwo wspierania ubogich. Celem odnowienia i na nowo zawiązania takowego wzywamy Szanownych Obywateli miasta Poznania na walne ze'branie na dzień 16. b. m. o godzinie 6 wieczorem w sali pałacu Działyńskich. Jesteśmy przekonani, że zgromadzenie to będzie jak najliczniejsze, że jeden drugiego na takowe powoływać będzie, aby jak najprędzej nieść pomoc potrzebującym." Poczynania te zostały niebawem zwichnięte wskutek rozwiązania "Ligi Polskiej" przez rząd pruski. Tymczasem nędza srożyła się dalej, potęgowana nieurodzajami lat następnych, oraz cholerą i tyfusem. 3. Zamiar rozszerzenia poznańskiej bib l j o t e kir a d z i e c k i e j w r. 1874, W aktach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu (Teka koresp. r. 1874) zachowała się odezwa z dnia 9 lipca 1874 r. z podpisem , ,Magistrat" i pieczęcią z herbem miasta i napisem polskim i niemieckim w otoku. Odezwa, napisana zapewne przez Jarosława Hersego *), wzywała do uzupełnienia bibljoteki radzieckiej pracami z zakresu historji W. Księstwa. Brzmi ona jak następuje: "Poznań, dnia 9-go lipca 1874 r. P roś b a. Zbywa, o ile nam wiadomo, dotąd na zbiorze wszystkich do Wielkiego Księstwa Poznańskiego odnoszących się, w jedną całość zebranych druków, któreby każdemu przystępne mi były. A jednak zbiór taki, w możliwym komplecie, dla badaczów historji i historyków naszego Księstwa największej był'by wartości. Powzięliśmy więc zamiar, aby bibljotekę naszą przez zbiór podobny, któryby wiek nasz przetrwał, uzupełnić. Przedsięwzięcie jednak nasze wtenczas tylko uskutecznić się może, jeżeli znajdzie czynną pomoc a przedewszystkiem wsparcie całego Księstwa.

*) Z. Zaleski w "Księdze Pamiątkowej m. Poznania", 1929, str. 98 pisze: "Dzięki Hersemu rozbudowano bibljotekę radziecką".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry