ZAPISKImów z żywnością". N astępnego atoli dnia kobiety zgłodniałe napadły na Placu Sapieżyńskim "na chleb przywieziony z okolic Poznania i rozebrały go pomiędzy siebie". Głód zatem musiał być wielki. Chleb jednakże nie wystarczał głodującym, gdyż oprócz niego chcieli koniecznie jeszcze wódki. Stąd owe zajazdy bezrobotnych na szynkownie poznańskie. Chleb i wódka, oto, czem żył ówczesny robotnik poznański. 2. Polskie towarzystwo wspierani,a ubog i c h w P o z n a n i u. Założone przez Karola Marcinkowskiego Towarzystwo dobroczynności po śmierci założyciela (r. 1846) rychło podupadło. W r. 1850 nie dawało już żadnego znaku życia. Wobec tego zajęła się niem w styczniu tegoż roku dyrekcja oddziału poznańskiego "Ligi Polskiej". W sprawozdaniu z walnego zebrania oddziału, odbytego dnia 4 stycznia 1850 r. ("Gaz. W. X. Pozn." nr. 10 r. 1850), czytamy, co następuje: ,.Ponieważ towarzystwo dobroczynności po ś. p. Marcinkowskim już bliskie jest upadku, przeto postanowiła dyrekcja takowe na nowo w życie wprowadzić". Zadania tego podjęli się znani i wybitni obywatele miasta Poznania, mianowicie Karol Libelt, Walenty Stefański, Antoni Krzyżanowski, Kolanowski i Szymanowski. W numerze 39 "Gazety W. X. Pozn." z dnia 15 lutego 1850 r. ogłosili oni piękną odezwę, która brzmiała jak następuje: . Szanowni Obywatele miasta Poznania! Zastraszająca jest nędza wśród ubóstwa rodu polskiego w mieście naszem, Zima powiększa tę nędzę. Na głód, zimno i nędzę bliźniegc a tem więcej rodaka trudno być obojętnym, Trzeba go ratować i wspieiać wedle sił, jakkolwiek one wielkie są, wielkie czy małei Jest to obowiązek chrześcijański i narodowy, jest to obowiązek tak wielki, jak obowiązek ratowania tonącego. Ulgi cierpiącym braciom nie przyniesiemy żadne m wyrozumowaniem, lecz tylko datkiem, darem, wsparciem, na jakie kogo stanie. Ale udzielone pojedyncze wsparcie cierpiącemu nie wystarczy, nie zmniejszy nędzy ogółu ubóstwa naszego. Raczej potrzebne jest wspieranie ciągłe i ogólne.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry