KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ny moją całą kawalerję i część strzelców pod komendą gen. Kosińskiego ku sobie maszerujących; a zatem cofnął się nieprzy jaciel do Radziejowa i ku Brześciu. Ja odebrawszy dzisiaj amunicję z Głogowa po którą posłałem, idę z piechotą wielką drogą z Poznania do Warszawy; kaliskiemu zaś powstaniu dałem rozkaz przejść Wartę i ile możności nieprzyjaciela atakować, w Częstochowie zaś uzbroić kilkaset ludzi i kilka armat polowych, aby z tamtej strony nieprzyjaciela równie atakowali. Prosiłem gen. Wioyczyńskiego, gen. Hauke i gen. Piotrowskiego, aby uzbroili dla mnie kilka armat letkich i haubic, i te mi przysłali, gdy moje komendy zbliżą się do Wisły. Nie pozwoliłbym zapewne nieprzyjacielowi odpoczywać i w porządku się rejterować, a przez to wielka, bym ulgę także Księciu zrobił i tym sposobem nie pozwoliłbym się złączyć tak prędko gen. Moor (!) z ks. Ferdynandem, który jak mówią chce Wisłę przejść i uderzyć na W' X. Mość. Proszę zatem W. X. Mość, abyś jaknajprędzej swe rozkazy dał pomienionym nad Wisłą stojącym generałom, aby mnie jaknajprędzej piechotę regularną i airtylerję mogli przysłać. Ja żadnego listu od W. X. Mości nie odebrałem, choć wiem, że się W. X. Mości tam dobrze powodzi. Z Lipska i z wielkiej armji także nic pewnego nie wiemy, chociaż tu zawsze mamy rezydenta francuskiego p. Serre, (!) który nam tu prawdziwie ducha ożywia". Następnego dnia opuścił Dąbrowski Poznań i ze swą siłą główną ruszył w ślad za wrogiem Rozpoczęła się jego akcja zmierzająca do wyparcia wroga z departamentów zachodnich. W Poznaniu, któremu już obecnie nic nie zagrażało pozostały jedynie kadry, które miały zasilać korpus działający bezpośrednio pod rozkazami Dąbrowskiego 34)

34) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Pref. pozn. 1749, f. 57.

Cedrowski do Ponińskiego, Poznań 19/V. 1809: "Rada gospodarcza wojska w departamencie poznańskim się znajdującego, jest pod prezydencją mjr ' . Reinholda, płatnikiem jest JP. Ronawentura Gajewski, a zatem wzywam JWP., ażeby wszelkie podania przez tęż radę gospodarczą z podpisem 3 członków i płatnika pieniędzy rekwizytów i wszelkich potrzeb wojskowych żądane (!) raczył uskuteczniać. Ta rada jest obowiązaną JW. Wybickiemu, departamentu tego organizatorowi -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry